• Bitwa Limanowska - cmentarz na Jabłońcu

   Galeria:

   Cmentarz wojenny nr 368 na Jabłońcu został wzniesiony w latach 1916-1917 według planów architekta Gustava Ludviga. Nekropolia jest reprezentacyjnym cmentarzem okręgu cmentarnego X Zachodniogalicyjskich Grobów Wojennych. Centralnym punktem cmentarza jest kaplica - mauzoleum Othmara Mühra zwieńczona kopułą. Po północnej stronie drogi dzielącej cmentarz znajduje się kamienny obelisk z krzyżem niemieckim, obok którego dawniej znajdował się taras widokowy, gdzie w 1948 roku pochowano żołnierzy radzieckich. Poniżej cmentarza na południowym stoku znajduje się obelisk upamiętniający śmierć grafa Leonarda von Thun und Hohensteina. W 31 pojedynczych i 34 zbiorowych grobach pochowanych jest 161 żołnierzy armii austro-węgierskiej z 34. pułku piechoty landwery, 34. pułku strzelców, 10. pułku piechoty honwedu, 11. pułku dragonów, 4., 9., 10., 13. pułku huzarów, 45. pułku armat polowych landwery, 212., 215. i 216. batalionu zapasowego landszturmu; 1 żołnierz niemiecki z 219. pruskiego rezerwowego pułku piechoty, 247 żołnierzy armii rosyjskiej z kaukaskiej dywizji gen. Dragomira i 10. dywizji kawalerii gen. Kellera.

   Zdjęcie:

   Cmentarz wojenny nr 368 na Jabłońcu

   Autor:

   Małgorzata Żyłko

   Źródło:

   INTERIA.PL

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 3
  • Reklama