Polityk, pamiętnikarz, ojciec Edward

Lata dziecinne i młodzieńcze spędził w domu Czartoryskich w Puławach i Sieniawie. W okresie Księstwa Warszawskiego rozpoczął studia prawnicze, następnie objął posadę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Policji. Wziął udział w przygotowywaniu statutów i tworzeniu Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego, szczególnie wydziałów spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i wojny. W 1818 roku został wybrany posłem na sejm, a w roku 1829, w czasie koronacji Mikołaja I, mianowany senatorem-kasztelanem. 

W okresie powstania listopadowego został powołany w skład Rady Administracyjnej, następnie Rządu Tymczasowego. Po bitwie ostrołęckiej, kiedy finanse znajdowały się już w opłakanym stanie, powierzono mu Ministerstwo Skarbu. Po upadku powstania pozostał w kraju pod nadzorem policyjnym. Zajął się gospodarowaniem we własnym majątku w pow. puławskim oraz edukacją syna Edwarda. Do służby publicznej powrócił w 1861 roku, zostając dzięki protekcji margrabiego A. Wielopolskiego członkiem Rady Stanu. Napisał pamiętniki Moje wspomnienia (tom 1 - 2, 1902).

Reklama
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski. Biografie