Lekarz, działacz społeczny

Studiował prawo w Odessie, Warszawie i Genewie, a następnie przeniósł się do Paryża, gdzie uzyskał dyplom szkoły nauk politycznych i doktorat z medycyny (1891). Już w szkole średniej związał się z ruchem socjalistycznym, później wraz L. Waryńskim organizował kółka socjalistyczne i kasy oporu. Początkowo przeciwny ideom socjalizmu patriotycznego, z biegiem czasu zbliżył się do B. Limanowskiego, a później przystąpił do sekcji paryskiej Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. 

W 1898 roku przeniósł się do Zakopanego, gdzie poświęcił się głównie praktyce lekarskiej i działalności społecznej. Założył tu nowoczesny szpital przeciwgruźliczy, był organizatorem i prezesem TOPR. Podjął współpracę z ruchem niepodległościowym, popierał akcję legionową. Od 1919 mieszkał w Warszawie, gdzie działał w różnych organizacjach medycznych i społecznych.

Reklama

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski. Biografie

Więcej na temat:TOPR | Bolesław Limanowski