1339

4 lutego - 15 września 1339 roku proces przeciwko Krzyżakom w Warszawie. Korzystny dla strony polskiej wyrok nie został wprowadzony w życie, miał jednak duże i pozytywne znaczenie propagandowe propagandowe.

Reklama

Król polski przejął w bezpośrednie władanie ziemię sieradzką oraz wieluńską.

W maju 1339 roku śmierć królowej Aldony Anny, pierwszej żony Kazimierza Wielkiego.

W lipcu 1339 roku w Wyszehradzie układy Kazimierza Wielkiego z królem węgierskim co do następstwa tronu w Polsce. W przypadku braku męskiego potomstwa królestwo polskie miało przypaść Andegawenom węgierskim, którzy winni byli wypełnić zobowiązanie rewindykacji wszystkich ziem polskich pozostających poza granicami królestwa. W zamian Kazimierz uzyskał przyrzeczenie pomocy węgierskiej w przygotowywanej wojnie z Krzyżakami o Pomorze.

1340

7 kwietnia 1340 roku niespodziewana śmierć Bolesława Jerzego Trojdenowicza spowodowała natychmiastową wyprawę króla polskiego na Ruś i zajęcie Lwowa (16 kwietnia), skąd przywieziono wiele skarbów książęcych.

Za rządów Kazimierza Wielkiego wydatnie wzrosły wpływy państwowe sięgając kwoty stu tysięcy grzywien rocznie. Znaczna ich część była przeznaczana na poprawę obronności kraju i wielkie inwestycje budowlane. czytaj więcej

W czerwcu 1340 roku  król odparł wyprawę tatarsko-ruską i rozpoczął systematyczne podporządkowywanie sobie grodów i ziem ruskich.

1341

Zwycięska bitwa nad Wisłą, stoczona przez Kazimierza Wielkiego z kolejnym najazdem tatarsko-ruskim na Polskę.

Połowiczny sukces w Awinionie: papież powołał nową komisję dla rozsądzenia kwestii pomorskiej z Krzyżakami, skompletowaną z biskupów krakowskiego, chełmińskiego i miśnieńskiego.

Rokowania w Pradze: uzyskanie w zastaw ziemi namysłowskiej za obietnicę uzgadniania z dworem praskim planów małżeńskich polskiego króla.

Ślub Kazimierza Wielkiego z Adelajdą, córką Henryka II Żelaznego, landgrafa heskiego.

Porozumienie z królestwem czeskim, dzięki któremu król Kazimierz otrzymał 13 VII w zastaw Namysłów, Kluczbork, Byczynę i Wołczyn.

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski do 1795 r.