1353

Najazdy książąt litewskich na Ruś. Nieudane próby zdobycia przez nich Lwowa, spustoszenie Halicza, dojście pod Zawichost.

Reklama

Król polski wyjednuje u papieża ogłoszenie (w 1354 roku) wyprawy krzyżowej przeciwko Litwinom.

 Osadzenie królowej Adelajdy w zamku żarnowieckim.

1355

24 stycznia 1355 roku przywilej Ludwika, króla Węgier, wystawiony w Budzie (po zaakceptowaniu przez stronę polską sukcesji andegaweńskiej), obiecuje Polakom, że po objęciu przezeń rządów w Polsce, nie będą płacić podatków nadzwyczajnych.

Wyprawa króla Kazimierza na Wołyń przeciw Litwinom, przerwana na skutek zdradzieckiej inwazji krzyżackiej na Mazowsze, potępionej (w 1356 roku) przez papieża.

Kazimierz Wielki odziedziczył po ojcu sojusz monarchii z rycerstwem i korzystał z poparcia politycznego tej właśnie warstwy. czytaj więcej

27 grudnia 1355 roku Król Kazimierz przyjmuje w Kaliszu od księcia Siemowita III hołd lenny z całego Mazowsza.

1356

17 czerwca 1356 roku król Kazimierz wystawił przywilej lokacji miasta Lwowa na prawie magdeburskim. Lokację tę przeprowadził władca po spaleniu (w wyniku najazdów litewskich) miasta wcześniejszego, którego centrum przesunięto spod Wysokiego Zamku na miejsca dogodniejsze, wokół dzisiejszego rynku.

Układ o przyjaźni między Polską a Czechami. W zamian za przekazanie królestwu czeskiemu Kluczborka, Byczyny i Wołczyna król czeski (i zarazem cesarz niemiecki)

Karol IV potwierdził Kazimierzowi Wielkiemu prawa zwierzchnie do Mazowsza oraz obiecał Polakom, zagrożonym ze strony litewskiej i krzyżackiej, pomoc wojskową.

Niepowodzenia na Wołyniu w wojnie z książętami litewskimi.

Ustanowienie Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na zamku krakowskim oraz Sądu Sześciu Miast.

1357

Zakończenie intensywnych prac kodyfikacyjnych nad statutami wiślicko- piotrkowskimi, w wyniku których powstały oddzielne teksty prawa dla Wielkopolski (statut piotrkowski) i Małopolski (statut wiślicki).

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski do 1795 r.