1367

Wyprawa króla Kazimierza na Podole i poddanie tej krainy (oraz włodzimierskiej części Wołynia) władztwu polskiemu.

Reklama

Powołanie metropolii Kościoła łacińskiego w Haliczu, przeniesionej później (1412) do Lwowa.

1368

Nieudana wyprawa zbrojna Kazimierza Wielkiego do Mołdawii - na prośbę hospodara Stefana przeciw jego bratu, Piotrowi.

Odstąpienie Polsce przez Brandenburgię ziemi wałeckiej z grodami w Wałczu, Starym Drawsku i Czaplinku (co umożliwiło bezpośrednią styczność ziem polskich z zaprzyjaźnionym Pomorzem Zachodnim).

Drugie małżeństwo Kaźka wołogosko- słupskiego (z Małgorzatą, córką Siemowita III mazowieckiego) i uposażenie go przez Kazimierza Wielkiego ziemią sieradzko-łęczycką, dobrzyńską i kujawską, a także Złotowem i Wałczem, które miał przejąć po śmierci polskiego króla.

Ogłoszenie ordynacji dla żup krakowskich, podstawy państwowej gospodarki solnej.

Zgon Bolka, księcia świdnickiego, siostrzeńca króla polskiego, i utrata jego księstwa na rzecz Karola IV.

1369

Wyjazd króla na Węgry i deklaracja Kazimierza oraz Ludwika Węgierskiego, że nie będą wchodzić z Luksemburgami w jakiekolwiek układy rodzinne.

W zjednoczonym królestwie polskim Łokietka, stanowiącym zrazu zlepek dwu wyczerpanych materialnie dzielnic, zamieszkanych przez niespełna milion ludzi, niezbędne okazało się przeprowadzenie głębokich reform. czytaj więcej

Zjazd w Łowiczu i wciągnięcie do koalicji antyluksemburskiej książąt śląskich (cieszyńskiego, niemodlińskiego i żagańskiego) oraz Piotra, biskupa lubuskiego.

1370

14 maja 1370 roku przeciągnięcie Kaźka wołogosko- słupskiego, wnuka Kazimierza Wielkiego, na stronę Luksemburgów przez króla czeskiego i cesarza (Karol IV był mężem Elżbiety, siostry Kaźka), za obietnicę przekazania mu marchii wkrzańskiej.

5 listopada 1370 roku śmierć króla Kazimierza Wielkiego w zamku wawelskim.

Utrata Santoka i Drezdenka na rzecz Brandenburgii.

W listopadzie 1370 roku najazdy litewskie pod wodzą Kiejstuta i Lubarta, spustoszenie ziemi lubelskiej i sandomierskiej (w tym klasztoru Benedyktynów na Łysej Górze). Utrata części włodzimierskiej Wołynia.

W listopadzie 1370 roku zerwanie zależności lennej przez księcia mazowieckiego, Siemowita III, i włączenie przezeń księstwa płockiego do swoich posiadłości.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski do 1795 r.