​Panowanie Kazimierza Wielkiego (1333-1370). Kalendarium wydarzeń

Piątek, 25 listopada 2016 (16:05)

1358

Rozejm Polski z Litwą.

Reklama

Pojmanie w Kaliszu (skazanego w 1354 roku na banicję, ale później ułaskawionego) Maćka Borkowica, wojewody poznańskiego, który sprzeniewierzył się łasce królewskiej  i za rozboje oraz zdzierstwa, dokonywane na ziemiach pogranicznych, został odesłany do zamku olsztyńskiego k. Częstochowy i skazany na śmierć głodową.

1360

Zbliżenie polsko-litewskie, przypieczętowane małżeństwem wnuka królewskiego, Kaźka, księcia wołogosko-słupskiego, z Kenną, córką wielkiego księcia litewskiego, Olgierda.

Odrzucona przez Kazimierza królowa Adelajda opuszcza królestwo polskie.

1363

Ślub króla polskiego z Jadwigą, księżniczką żagańską. Papież jednak, niewątpliwie także pod wpływem cesarza Karola IV, uznał to małżeństwo za nielegalne, a to z powodu niewygasłego formalnie związku króla z Adelajdą Heską, z którą kuria awiniońska nie udzieliła Kazimierzowi rozwodu.

Ślub w Krakowie Karola IV z Elżbietą, księżniczką wołogosko-słupską, wnuczką Kazimierza Wielkiego.

Król Polski, ostatni władca z dynastii Piastów. czytaj więcej

Pojednanie za sprawą polskiego króla skłóconych Karola IV z Ludwikiem Węgierskim.

Porozumienie władcy polskiego z królem duńskim, Waldemarem IV Aterdagiem, skierowane przeciwko Krzyżakom, a także Luksemburczykom, usiłującym zdobyć władzę w Brandenburgii.

Ustanowienie, za wsparciem króla Kazimierza, biskupstwa ormiańskiego we Lwowie. Z tego okresu pochodzi zapewne korpus lwowskiej katedry ormiańskiej, najwspanialszego zabytku architektury wschodniej na ziemiach królestwa polskiego.

1364

12 maja 1364 roku Kazimierz Wielki wystawił akt fundacyjny uniwersytetu krakowskiego, nazywanego też po łacinie Studium Generale Cracoviense.

W sierpniu 1364 roku spotkanie w Krakowie monarchów środkowoeuropejskich, które podniosło wysoko prestiż królestwa polskiego. Punktem kulminacyjnym owego kongresu monarchów była słynna uczta Wierzynka.

1365

Król polski odebrał od władających Brandeburgią, a niechętnych Luksemburczykom, panów von Osten hołd lenny z Santoka i Drezdenka z wsiami okolicznymi.

Trzecie małżeństwo króla Kazimierza, którego żoną została Jadwiga, córka Henryka głogowsko-żagańskiego, najpotężniejszego (po Bolku świdnickim) księcia śląskiego.

1366

25 czerwca 1366 roku król Kazimierz wystawił przywilej, na którego podstawie nastąpiła ponowna lokacja podkrakowskiego miasta Kleparza, nazywanego (od kolegiaty św. Floriana) w XIV i XV w. Florencją.

Kolejna wyprawa króla Kazimierza na Ruś i przyłączenie do królestwa polskiego ziemi chełmskiej, bełzkiej i włodzimierskiej oraz Podola.

Wizyta króla polskiego w Malborku, przyjmowanego tam wystawnie przez wielkiego mistrza Winrycha Kniprode, który starał się pokazać całą potęgę krzyżacką, aby uzmysłowić polskiemu władcy, iż Zakonu nie można pokonać.

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski do 1795 r.