Władysław Łokietek, po opanowaniu Małopolski, księstwa sieradzko-łęczyckiego i Pomorza realnie sprawował władzę na terytorium polskim. Koronował się w 1320 roku. Wykaz wydarzeń, które doprowadziły do zjednoczenia kraju po trwającym ponad sto lat rozbiciu dzielnicowym.

1306

Łokietek opanowuje Małopolskę, księstwo sieradzko-łęczyckie, Kujawy i Pomorze.

Reklama

VI. Wielkopolskę zajmuje Henryk głogowski.

Książę wrocławski Bolesław Hojny zajmuje Kalisz.

4 VIII. Zamordowanie w Ołomuńcu Wacława III.

Umiera książę dobrzyński Siemowit, syn Kazimierza Konradowica.

1308

Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków. Wobec napadu na Gdańsk Brandenburczyków dowódca grodu gdańskiego, sędzia pomorski Bogusza, za wiedzą Władysława Łokietka wzywa na pomoc Krzyżaków. Ci wypierają Brandenburczyków z Pomorza, ale następnie usuwają rycerzy polskich z grodu i więżą Boguszę (VIII - IX). Wobec oporu rycerzy polskich Krzyżacy dokonują rzezi ich i ich rodzin oraz mieszczan wiernych Łokietkowi (miało zginąć 100 - 400  ludzi) i palą miasto.

Ostatnie dziesięciolecia rozbicia dzielnicowego w Polsce były okresem działań zbrojnych zmierzających do zjednoczenia. Wykaz wydarzeń od 1279 do 1305 roku. czytaj więcej

Zatarg Władysława Łokietka z biskupem Janem Muskatą. W walce tej sprzymierzeńcem Łokietka jest arcybiskup Jakub Świnka, który wyklął Muskatę i zawiesił go w czynnościach, podczas gdy książę zajął biskupie zamki i ostatecznie go uwięził. Legat papieski zatwierdza klątwę rzuconą przez biskupa na księcia.

1309

Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Zygfryd von Feuchtwangen przenosi swą siedzibę z Wenecji do Malborka.

9 XII. Umiera Henryk głogowski. Został pochowany w klasztorze cysterskim w Lubiążu.

Po śmierci Henryka głogowskiego księstwo głogowskie i Wielkopolska przechodzą w ręce jego pięciu synów.

1310

30 IV. Narodziny syna Władysława Łokietka, Kazimierza (później zwanego Wielkim).

Małżeństwo księcia świdnickiego Bernarda z Kunegundą, córką Władysława Łokietka.

Frombork uzyskuje lubeckie prawo miejskie.

1311

Bunt mieszczan Krakowa, Sandomierza, Wieliczki i Miechowa, pod wodzą krakowskiego wójta Alberta i biskupa Jana Muskaty, przeciwko Władysławowi Łokietkowi. Buntownicy są zwolennikami panowania w Polsce króla czeskiego Jana Luksemburskiego, który jako namiestnika wysyła do Krakowa księcia opolskiego Bolka. Z pomocą węgierską Łokietek tłumi rebelię, Bolko i Albert wycofują się na Śląsk, a Kraków zostaje ukarany cofnięciem wcześniejszych przywilejów, zniesieniem dziedzicznego wójtostwa i zakazem używania języka niemieckiego w księgach miejskich.

1312

Podział   księstwa   głogowskiego i Wielkopolski między synów Henryka głogowskiego. Henryk II Wierny wraz z najmłodszymi braćmi, Janem i Przemkiem, otrzymują Żagań i Poznań, Konrad oleśnicki wraz z młodszym bratem Bolesławem - księstwo oleśnickie,  Kalisz i  Gniezno   (Konrad   zatrzymuje w swych rękach Namysłów i Kalisz, Bolesław zaś - Oleśnicę i Gniezno).

Jawne faworyzowanie niemieckich doradców, podział kraju i zrzeczenie się swoich praw do Pomorza na rzecz Brandenburgii, wywołują bunt rycerstwa przeciwko Głogowczykom. Rokoszanie, których popiera arcybiskup Jakub Świnka i biskup poznański Andrzej Zaremba, rzucając klątwę na Głogowczyków, opowiadają się za Władysławem Łokietkiem.

1314

4 III. Umiera arcybiskup Jakub Świnka.

Władysław Łokietek zajmuje Wielkopolskę po stłumieniu buntu wójta Poznania Przemka. Po zdobyciu miasta książę skasował dziedziczne wójtostwo.

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski do 1795 r.