Z przyjęciem nowej konstytucji zbiegła się śmierć Józefa Piłsudskiego. Sygnowanie przez Marszałka tej ustawy było chyba jego ostatnią czynnością urzędową.

Marszałek zmarł po ciężkiej chorobie nowotworowej 12 maja 1935 roku. Urządzono mu niezwykle  uroczysty pogrzeb z udziałem licznych delegacji zagranicznych. Czczono jego  pamięć w    wielu     krajach. W Niemczech i Francji ogłoszono żałobę narodową. Odbyło się nawet nadzwyczajne posiedzenie    Ligi    Narodów.

18 maja złożono trumnę na Wawelu w nekropolii królewskiej, serce zaś pochowano - zgodnie z życzeniem Marszałka - obok grobu jego matki na cmentarzu na Rossie w Wilnie. Nie dano mu jednak spokoju po śmierci. W dwa lata później, w czerwcu 1937 roku, z powodów porządkowych na polecenie metropolity krakowskiego, arcybiskupa Adama Sapiehy przeniesiono trumnę z krypty św. Leonarda do krypty Srebrnych Dzwonów.

Reklama

Pomimo licznych protestów środowisk piłsudczykowsko - sanacyjnych i władz rządowych metropolita krakowski, sympatyzujący zresztą z narodową demokracją, decyzji nie zmienił.

Śmierć Józefa Piłsudskiego

liczba zdjęć: 33

 

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Artykuł pochodzi z kategorii: II Rzeczpospolita