W październiku 1920 roku gen. Lucjan Żeligowski, pozorując bunt przeciw marszałkowi Piłsudskiemu, zajął Wilno i jego okolice. Proklamował wówczas powstanie Litwy Środkowej.

Zdjęcie

Tymczasowa Komisja Rządząca Litwy Środkowej; AAN, Akta Lucjana Żeligowskiego, sygn. 17 /Archiwum Akt Nowych /
Tymczasowa Komisja Rządząca Litwy Środkowej; AAN, Akta Lucjana Żeligowskiego, sygn. 17
/Archiwum Akt Nowych /

Akta Lucjana Żeligowskiego znajdują się w zasobie Archiwum Akt Nowych.

Poniżej publikujemy szkic linii obronnych Wilna oraz odpis rozkazu gen. Żeligowskiego:

Zdjęcie

Szkic linii obronnych Wilna; AAN, Akta Lucjana Żeligowskiego, sygn. 16 /Archiwum Akt Nowych /
Szkic linii obronnych Wilna; AAN, Akta Lucjana Żeligowskiego, sygn. 16
/Archiwum Akt Nowych /

Zdjęcie

Odpis rozkazu gen. Żeligowskiego /Archiwum Akt Nowych /
Odpis rozkazu gen. Żeligowskiego
/Archiwum Akt Nowych /

Reklama

Źródło: Archiwum Akt Nowych

Artykuł pochodzi z kategorii: II Rzeczpospolita