Depesza została wysłana 16 listopada 1918 roku do prezydentów kilku krajów. Podpisał się pod nią jako Wódz Naczelny Józef Piłsudski.

Do P. Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Do Królewskiego Rządu Angielskiego, 

Do Rządu Rzeczypospolitej Francuskiej, Do Królewskiego Rządu Włoch,

Reklama

Do Cesarskiego Rządu Japońskiego,

Do Rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej i do Rządów wszystkich Państw wojujących i neutralnych.Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych - wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski - przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości.

Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.Wódz Naczelny  Piłsudski 

Za Ministra Spraw Zewnętrznych     Filipowicz                                                                               

                             

 Warszawa, dn. 16 listopada 1918 roku

Piłsudski wraca do kraju. Polska znowu wolna

liczba zdjęć: 24

Zobacz także: II Rzeczpospolita - wszystkie powołane rządy--
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


Artykuł pochodzi z kategorii: II Rzeczpospolita