Okupujący Królestwo Polskie Niemcy wydali zgodę na ograniczone użycie języka polskiego w korespondencji.

Zdjęcie

Karta polowa Legionów Polskich /Polona /Wikimedia
Karta polowa Legionów Polskich
/Polona /Wikimedia

1 lutego 1916 roku prezydent policji niemieckiej wydał rozporządzenie dopuszczające używanie języka polskiego w korespondencji prywatnej na pocztówkach na terenie okupowanego Królestwa Polskiego.

Zezwolenie na język polski dotyczyły jedynie kartek pocztowych. W listach miał być nadal używany język niemiecki.

Reklama

Dzień wcześniej 31 stycznia 1916 roku, chcący pozyskać sobie przychylność ludności polskiej, Niemcy zgodzili się na zorganizowanie Milicji Miejskiej, która zastąpiła Straż Obywatelską. Formowana przez księcia Franciszka Radziwiłła polska milicja pełniła służbę równolegle z niemieckimi funkcjonariuszami. To właśnie z szeregów Milicji Miejskiej wywodzili się funkcjonariusze przyszłej Policji Państwowej w niepodległej Polsce.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza