W ogłoszonym 10 marca 1978 roku komunikacie 162. Konferencji Episkopatu Polski duchowni skrytykowali peerelowską cenzurę i sabotowanie działalności Towarzystwa Kursów Naukowych.

Zdjęcie

Kościół stanął w obronie Towarzystwa Kursów Naukowych /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Kościół stanął w obronie Towarzystwa Kursów Naukowych
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Przypomnijmy, że 22 stycznia 1978 roku z inicjatywy kilkudziesięciu intelektualistów i naukowców związanych z antykomunistyczną opozycją powołano do życia Towarzystwo Kursów Naukowych.

Celem instytucji była organizacja wykładów i dyskusji oraz wsparcie dla tzw. Uniwersytetu Latającego. Nazewnictwem nawiązywano do działalności oświatowej i walki z carską cenzurą na przełomie XIX i XX wieku.

W ramach działalności Towarzystwa wykładowcy jeździli po całym kraju i prowadzili zajęcia z takich dziedzin, jak historia, socjologia, ekonomia, filozofia, literaturoznawstwa czy pedagogika. Materiały ze spotkań publikowano w podziemnych wydawnictwach. Wykłady odbywały się w prywatnych mieszkaniach oraz - dzięki przychylności Episkopatu - w pomieszczeniach kościelnych, co zwiększało bezpieczeństwo uczestników.

Reklama

21 marca 1979 r. „Studencka” bojówka napadła na mieszkanie Jacka Kuronia

Czwarty już od początku 1979 roku nalot bandy Socjalistycznego Związku Studentów Polskich na mieszkania Jacka Kuronia, miejsce wykładów w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych, miał bardzo brutalny przebieg. czytaj więcej

Komuniści postanowili zdecydowanie rozprawić się z niewygodną dla reżimu działalnością Towarzystwa. Chwytano się najbardziej bandyckich metod - intelektualistów i słuchaczy napadały bojówki.

W takiej atmosferze Konferencja Episkopatu Polski wydała 10 marca 1978 roku komunikat, w którym wyrażono "dezaprobatę dla wszelkich poczynań, które krępują ducha ludzkiego, tworzącego swobodnie wartości kultury".

"Godnym ubolewania jest fakt ograniczenia twórczości naukowej, badawczej, artystycznej, religijnej przez cenzurę państwa" - oświadczyli duchowni.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza