Polscy komuniści zrobili pierwszy krok w kierunku przejęcia pełni władzy w Polsce.

Zdjęcie

Aleksander Zawadzki został przewodniczącym Centralnego Biura Komunistów Polskich /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Aleksander Zawadzki został przewodniczącym Centralnego Biura Komunistów Polskich
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

10 stycznia 1944 roku, przebywający na terenie Związku Sowieckiego polscy komuniści, wydali programowy dokument Centralnego Biura Komunistów Polskich. W kierownictwie Biura znaleźli się m.in. Aleksander Zawadzki, Stanisław Radkiewicz, Karol Świerczewski, Jakub Berman, Wanda Wasilewska i Hilary Minc.

Stalinowska partia w partii: Centralne Biuro Komunistów Polskich w ZSRR

Od przerzucenia do Polski na przełomie 1941/1942 r. Grupy Inicjatywnej PPR Stalin kontrolował postępy w rozbudowie konspiracyjnych struktur odtwarzanej partii komunistycznej. Bał się skutecznych metod agentów polskiego przedwojennego wywiadu. czytaj więcej

Jak oficjalnie zadeklarowano, celem organizacji było "kierowanie pracą komunistów w Polskim Komitecie Narodowym, Związku Patriotów Polskich, pokrewnych organizacjach i w Korpusie Polskim".

Reklama

Zamierzano również "zapewnić współdziałanie z Polską Partią Robotniczą w całokształcie pracy politycznej, zwłaszcza na wyzwolonych terenach polskich po przekroczeniu przez Armię Czerwoną granic Polski".

Skład Centralnego Biura był tajny, a nazwisk członków nie znały nawet osoby poinformowane o istnieniu organizacji.

PPR o jego istnieniu dowiedziała dopiero w sierpniu 1944 roku.

Mając pełne poparcie Moskwy, Centralne Biuro wywierało coraz większy wpływ na działania polskich komunistów, ale też na wojska Zygmunta Berlinga.

Jak pisze doktor Maciej Korkuć w "Kronice komunizmu w Polsce", "w rzeczywistości działacze Centralnego Biura Komunistów Polskich uważali, że to oni będą odgrywać nadrzędną rolę w przyszłej zsowietyzowanej Polsce".

Wanda Wasilewska

liczba zdjęć: 18

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza