Decyzja o powierzeniu gen. armii Wojciechowi Jaruzelskiemu stanowiska premiera zapadła 9 lutego1981 r. podczas VIII Plenum KC PZPR. Dwa dni później, 11 lutego, Sejm dopełnił formalności, powołując ministra obrony narodowej na stanowisko szefa Rady Ministrów.

Zdjęcie

Generał Wojciech Jaruzelski, w jednej osobie pierwszy sekretarz KC PZPR, premier PRL i minister obrony PRL występuje w sejmie PRL w 1981 r. /Laski Diffusion /East News
Generał Wojciech Jaruzelski, w jednej osobie pierwszy sekretarz KC PZPR, premier PRL i minister obrony PRL występuje w sejmie PRL w 1981 r.
/Laski Diffusion /East News

Jaruzelski zastąpił Józefa Pińkowskiego, który zrezygnował z funkcji i na posiedzeniu sejmu podał się do dymisji.

W sejmowym exposé premier Jaruzelski zwrócił się do obywateli z apelem: "Zwracam się z tej Wysokiej Trybuny do związków zawodowych, do wszystkich ludzi pracy z apelem, z wezwaniem do zaniechania wszelkich akcji strajkowych. Zwracam się w tym momencie o trzy pracowite miesiące - 90 spokojnych dni. Czas ten pragniemy wykorzystać dla porządkowania najbardziej elementarnych spraw naszej gospodarki, dla dokonania remanentów >pozytywów< i >negatywów<, podjęcia najpilniejszych problemów socjalnych, nakreślenia i zapoczątkowania realizacji programu stabilizacji gospodarki kraju oraz dalekosiężnej reformy gospodarczej".

Reklama

Diagnoza generała - premiera była prosta, to "Rozchwianie społeczne (jest) podstawową przyczyną trudności gospodarczych". Zapewnił także, że "władza ludowa dysponuje mocą, aby zagrodzić drogę tym ludziom, tym procesom, które zmierzają do cofnięcia koła historii".

Premier przedstawił 10-punktowy program złagodzenia bieżących trudności w zaopatrzeniu ludności, poprawy ochrony zdrowia, nasilenia walki ze zjawiskami patologii społecznych a zwłaszcza z alkoholizmem, zahamowania spadku produkcji rolnej i przemysłowej, uporządkowania procesów inwestycyjnych oraz wykonania zadań eksportowych.

Wojciech Jaruzelski na stanowisku premiera pozostał do listopada 1985 r., gdy zastąpił go Zbigniew Messner.

AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza