Ignacy Paderewski prezentuje amerykańskiemu prezydentowi Thomasowi Woodrowowi Wilsonowi koncepcję odbudowy państwa polskiego.

Zdjęcie

Ignacy Jan Paderewski widział odbudowaną Polskę w graniacach Rzeczpospolitej Obojga Narodów /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Ignacy Jan Paderewski widział odbudowaną Polskę w graniacach Rzeczpospolitej Obojga Narodów
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Do spotkania Paderewskiego i Wilsona doszło w styczniu 1917 roku, a stało się to za sprawą osobistych wpływów polskiego pianisty i polityka. Paderewski przedstawił wówczas Wilsonowi memoriał dotyczący konieczności odbudowy niepodległego państwa polskiego.

8 stycznia 1918 r. Prezydent Wilson zapowiada utworzenie niezawisłego państwa polskiego

W corocznym orędziu w Kongresie USA prezydent Woodrow Wilson przedstawił 8 stycznia 1918 r. projekt nowego ładu politycznego po zakończeniu Wielkiej Wojny. W 13. punkcie prezydenckiego programu padła zapowiedź utworzenia niezawisłego państwa polskiego. czytaj więcej

Odbudowany kraj miał nosić nazwę Stany Zjednoczone Polski i być państwem federacyjnym, w którego granicach - jak to było w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów - zagwarantowano by prawa i wolności religijne różnym grupom etnicznym.

Reklama

Według koncepcji Paderewskiego, Stany Zjednoczone Polski miały również i terytorialnie nawiązywać do przedrozbiorowej Rzeczpospolitej.

Gdyby projekt ziścił się, przedwojenna Polska liczyłaby aż 54 miliony mieszkańców.

Paderewski zapewniał Wilsona, że różnorodność etniczna Stanów Zjednoczonych Polski nie stanowiłaby problemu, a kraj byłby - według słów pianisty - "tak jednolity jak Francja".

Jakie kraje miałyby wejść w skład polskiej federacji? Byłyby to Królestwa Polski, Litwy, ale też Polesia, Galicji-Podola oraz Wołynia (dwa ostatnie później zamieniono w jedno Królestwo Halicji).

W granicach Stanów Zjednoczonych Polski znalazłyby się również Prusy Wschodnie oraz Księstwo Cieszyńskie, Śląsk Opolski i część Dolnego Śląska.

Stanami Zjednoczonymi Polski miał rządzić prezydent, który tytułowany byłby również jako król Polski, Litwy, Polesia i Halicji.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza