Władze ludowej Polski wykorzystały V zjazd Związku Harcerstwa Polskiego do podporządkowania organizacji partii i natężeniu indoktrynacji młodzieży.

Zdjęcie

Harcerskie poczty sztandarowe. Zdjęcie z 1978 roku /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Harcerskie poczty sztandarowe. Zdjęcie z 1978 roku
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Zakończony 13 marca 1973 roku V zjazd ZHP przyjął uchwałę dotyczącą zasad i założeń działania harcerstwa.

"ZHP jest masową organizacją uczniów i wychowawców, pracujących pod ideowym kierownictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przygotowującym dzieci i młodzież do aktywnego udziału w budowie socjalistycznej Polski" - brzmiał fragment uchwały.

Reklama

Jak przypomina Jarosław Szarek w "Kronice komunizmu w Polsce", dalszym etapem sowietyzacji ZHP było powołanie Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej.

"Zapisywano do niej całe klasy i ubierano w piaskowe mundury i czerwone krawaty" - czytamy o tej propagandowej organizacji, której hymnem była pieśń o wszystko mówiącym tytule "Socjalistycznej biało-czerwonej".

Kolejnym krokiem marksistowskiej indoktrynacji harcerstwa było przystąpienie ZHP do Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.


Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza