Spotkanie założycielskie Izby Handlowej i Przemysłowej odbyło się w domu przy kościele św. Piotra przy ulicy Grodzkiej 52 w Krakowie. Izba gospodarcza obejmowała swoim zasięgiem Galicję Zachodnią (działała w zaborze austriackim). Główną rolę odgrywali w niej bankierzy i handlowcy.

Zdjęcie

Prezydium Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, 1925 /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Prezydium Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, 1925
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Pierwszym prezesem Izby Handlowej i Przemysłowej został wybrany Wincenty Kirchmayer - właściciel domu bankowego "F. J. Kirchmayer i Syn" i majątku ziemskiego w podkrakowskim Pleszowie. Członkowie Izby zabiegali o rozwój handlu między Krakowem a Królestwem, o rozbudowę kolei, o nowoczesną żeglugę na Wiśle i utworzenie w Krakowie giełdy towarowej.

W niepodległej Polsce Izba przeszła pod jurysdykcję Polskiej Komisji Likwidacyjnej, a następnie została przejęta przez polskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu. 15 lipca 1927 roku zgodnie z "Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej o izbach przemysłowych i handlowych", Izba stała się instytucją samorządu gospodarczego i podlegała Ministrowi Przemysłu i Handlu. W 1928 roku zmieniła nazwę na "Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie". Terytorialnie obejmowała województwo krakowskie oraz zachodnią część województwa lwowskiego.

Reklama

Po wkroczeniu Niemców do Krakowa IPH działała pod niemieckim kierownictwem komisarycznym, jako Industrie- und Handelskammer in Krakau. W latach 1941 - 1942 została przekształcona w Izbę Dystryktową - Distriktskammer in Krakau.

Chociaż po wyzwoleniu Izba została reaktywowana przez dawnych pracowników biura, to nowy, komunistyczny, ład gospodarczy nie przewidywał miejsca dla rozwijającego się sektora prywatnego. Ustawa z 7 marca 1950 roku o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości definitywnie likwidowała izby przemysłowo-handlowe powołując jednocześnie Centralny Urząd Drobnej Wytwórczości.

Dopiero zmiany, które nastąpiły w polskiej gospodarce po 1989 roku umożliwiły odrodzenie samorządów gospodarczych. Na mocy ustawy z dnia 30 maja 1989 powstały w Krakowie: Małopolska Izba Gospodarcza, oraz Krakowska Izba Przemysłowo - Handlowa. 6 lutego 1992 roku obie Izby połączyły się w jedną organizację - powstała Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, kontynuatorka przedwojennych tradycji samorządu gospodarczego. Jej pierwszym prezydentem został wybrany Edward E. Nowak.

AS

-----------------------

14 listopada wydarzyło się także:

14 listopada 1987 r. Powstanie Ruchu Polityki Realnej


Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza