Uroczyste odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza na krakowskim Rynku Głównym stało się okazją do zamanifestowania patriotyzmu.

Zdjęcie

Pomnik Adama Mickiewicza. Na zdjęciu uroczystości z okazji 25. rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego w 1932 roku /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Pomnik Adama Mickiewicza. Na zdjęciu uroczystości z okazji 25. rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego w 1932 roku
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Zanim doszło do ustawienia monumentu Wieszcza w Krakowie, w latach 1880-1890 miał miejsce konkurs na projekt pomnika. Propozycje zgłosili uznani artyści, między innymi Tomasz Dykas, Walery Gadomski, Antoni Kurzawa, Jan Matejko i Pius Weloński.

Ostatecznie wybrano projekt Teodora Rygiera, autora między innymi zdobiącego elewację krakowskiego Pałacu Sztuki od strony Plant popiersia Juliusza Kossaka z 1884 roku. Koncepcja monumentu autorstwa Rygiera została mocno skrytykowana w krakowskich gazetach, poświęcono jej również nieprzychylne publikacje.

Reklama

Nie miało to jednak wpływy na wynik konkursu i projekt autorstwa Rygiera został zrealizowany. Pomnik odlano w firmie Nelli w Rzymie, a jego koszt wyniósł 160 tysięcy guldenów austro-węgierskich, zwanych również złotymi reńskimi. Większa część tej sumy pochodziła ze składek publicznych.

Zdjęcie

Zdjęcie Rynku Głównego z 1934 roku. Święto dorożkarzy w Krakowie /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Zdjęcie Rynku Głównego z 1934 roku. Święto dorożkarzy w Krakowie
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Mierzący 10 metrów pomnik Adama Mickiewicza ustawiono na postumencie, na którym znajdują się cztery alegorie: Ojczyzna, Męstwo, Nauka i Poezja. Cokół zawiera dedykację: "Adamowi Mickiewiczowi Naród".

Pomnik odsłonięto 16 czerwca 1898 roku. Uroczystość stała się okazją do wielkiej manifestacji patriotycznej. Do Krakowa przybyły bowiem delegacje ze wszystkich zaborów, a także z Czech.

Zdjęcie

Pomnik Adama Mickiewicza na Rynku Głównym. Widok ogólny z Wieży Mariackiej w 1937 roku /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Pomnik Adama Mickiewicza na Rynku Głównym. Widok ogólny z Wieży Mariackiej w 1937 roku
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:pomnik Adama Mickiewicza