16 maja 1929 r. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu

Sobota, 16 maja 2015 (00:01)

Z okazji 10 lat niepodległości postanowiono zorganizować prezentację największych osiągnięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych i politycznych II Rzeczpospolitej.

Zdjęcie

Fragment uroczystości otwarcia wystawy. Widoczny m.in.: prezydent Ignacy Mościcki (siedzi pierwszy z prawej) /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Fragment uroczystości otwarcia wystawy. Widoczny m.in.: prezydent Ignacy Mościcki (siedzi pierwszy z prawej)
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Protektorat nad PeWuKa, jak w skrócie nazywano Powszechną Wystawę Krajową, objął Ignacy Mościcki, na czele Komitetu honorowego stanął Józef Piłsudski.

"Ku upamiętnieniu dziesiątej rocznicy odzyskania swej niepodległości państwowej, urządza Polska od 16 maja do 30 września 1929 r. pierwszą w swych dziejach Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu, dla zadokumentowania swego życia, pracy i rozwoju w tym okresie. Albowiem wbrew przewidywaniom niechętnych nam sąsiadów, posądzających nas o brak umiejętności gospodarowania się, a ku własnej i naszych politycznych przyjaciół radości, pogłębiliśmy i rozszerzyliśmy we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego i gospodarczego nasz stan posiadania z pierwszego roku wolności" - można było przeczytać w broszurze informacyjnej PeWuKa.

Reklama

Zdjęcie

Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu - wejście od westybulu reprezentacyjnego /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu - wejście od westybulu reprezentacyjnego
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

"Odbudowaliśmy w tym okresie nasze wojną przeorane, zniszczone ziemie, uruchomiliśmy zdemontowane fabryki i kopalnie, rozbudowaliśmy koleje i potężny port w Gdyni, podnieśliśmy poziom naszego rolnictwa, zorganizowaliśmy szkolnictwo, administrację państwową i postawili na granicach Rzeczypospolitej świetną, miłością Ojczyzny natchnioną narodową armję. Wystawa ta przedstawiać ma całokształt twórczości narodowej i w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, przemysłu, handlu i rolnictwa, oraz opieki społecznej, wychowania fizycznego, higjeny i sportów ze szczególnym uwzględnieniem dorobku dziesięciolecia niepodległości" - napisali twórcy broszury.

Zdjęcie

Pawilony przemysłu spożywczego na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu - widok zewnętrzny /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Pawilony przemysłu spożywczego na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu - widok zewnętrzny
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

"Powszechna Wystawa Krajowa nie tylko powinna dać pełny obraz dzisiejszej twórczości całego Narodu, ale i podnietę do tem większego jej rozwoju na przyszłość " - zaznaczył prezydent Mościcki.

"Jestem głęboko przekonany, że to wszystko, co przemówi od tego dnia z obszaru wielkiej Wystawy Poznańskiej, będzie rewelacją, zdumiewającą niespodzianką zarówno dla obcych, zagranicznych gości, jak i dla własnego społeczeństwa" - mówił słynny reformator polskiej gospodarki Eugeniusz Kwiatkowski.

Zdjęcie

Pawilon Ministerstwa Poczt i Telegrafów na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu - fragment stoiska /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Pawilon Ministerstwa Poczt i Telegrafów na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu - fragment stoiska
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Od maja do września 112 pawilonów, których kompleks zaprojektował zespół pod przewodnictwem architekta Rogera Sławskiego, PeWuKa zwiedziło 4,5 mln osób z całego świata, w tym 200 tysięcy gości zagranicznych (m.in. 90 tys. Niemców, 80 tys. Czechosłowaków). Wśród gości były oficjalne delegacje zagranicznych rządów, a na Wystawę akredytowało się blisko tysiąc dziennikarzy za 30 krajów.

"Poznań zobrazował siły potencjalne Polski, (...) stworzył wielką akademię, uczącą społeczeństwo nasze szacunku dla trwania polskiego i polskiej pracy, uczącą zdrowego patriotyzmu gospodarczego, mówiącą dobitnie i realnie nie tylko o możliwości i celowości, ale o prawdzie i zdrowiu, postępie i rozwoju samowystarczalności produkcji naszej w wielu dziedzinach" - tak wystawę podsumował Kwiatkowski.

Zdjęcie

Widok z lotu ptaka na pawilony /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Widok z lotu ptaka na pawilony
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Na koniec dodajmy, że w ramach wystawy przeprowadzono pierwszą w historii polskiej radiofonii transmisję meczu piłkarskiego. Było to spotkanie Warty Poznań z Philipsem Eindhoven. "Zieloni", bo tak popularnie mówiło się o piłkarzach Warty, ograli Holendrów 5:2.


Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza