Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Poznaniu czynnie włączyło się w walkę o odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Zdjęcie

Przemarsz pocztów sztandarowych Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" ulicami Poznania /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Przemarsz pocztów sztandarowych Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" ulicami Poznania
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Poza niewątpliwymi zasługami "Sokoła" dla rozwoju sportu i harcerstwa, rozsiane po Polsce Towarzystwa Gimnastyczne nie zapominały o krzewieniu patriotyzmu i przygotowaniu członków do ewentualnej walki o niepodległość.

Tak było również w Wielkopolsce. Powstałe 2 czerwca 1886 roku z inicjatywy Ignacego Andrzejewskiego poznańskie sokolstwo było jednym z najmocniejszych na terenach znajdującej się pod zaborami Polski.

Reklama

Po deklaracji niepodległości, wydanej przez Radę Regencyjną na początku października 1918 roku, oraz przejęciu przez radę zwierzchnictwa nad Wojskiem Polskim, w zaborze pruskim polscy politycy i prasa wydali oświadczenie, wyrażająca wolę przyłączenia ziem do Polski.

Zdjęcie

Zlot członków Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" z okazji 50-lecia istnienia Towarzystwa w Wielkopolsce /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Zlot członków Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" z okazji 50-lecia istnienia Towarzystwa w Wielkopolsce
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Za deklaracją poszły konkretne działania.

17 października w Poznaniu miał miejsce tajny zjazd wielkopolskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". W trakcie spotkania postanowiono utworzyć Straż Obywatelską. Była to ochotnicza formacja powołana do pełnienia służby bezpieczeństwa, porządkowej i wartowniczej, strzeżenia linii komunikacyjnych.

Straż Obywatelską w Poznaniu dozbroiła utworzona przez Józefa Piłsudskiego konspiracyjna Polska Organizacja Wojskowa.

Jak możemy przeczytać w "Polskiej wielkiej księdze historii", poznańskie sokolstwo "odegrało decydująca rolę w wyzwoleniu Wielkopolski".

(arwr)

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:Sokół | Poznań