Miasto i port Ankona nad Adriatykiem stały się punktem oporu dla niemieckiej 278 Dywizji Piechoty. Siły alianckie główne uderzenie przeprowadziły siłami II Korpusu Polskiego. Po zaciętej walce miasto zajęła 3 Dywizja Strzelców Karpackich.

Zdjęcie

Żołnierze Pułku Ułanów Karpackich wkraczają do zdobytej Ankony, 18.07.1944 r. /reprodukcja FoKa /Agencja FORUM
Żołnierze Pułku Ułanów Karpackich wkraczają do zdobytej Ankony, 18.07.1944 r.
/reprodukcja FoKa /Agencja FORUM

Nie udało się odciąć drogi odwrotu wycofującym się Niemcom, 278 Dywizja Piechoty nie została całkowicie rozbita, chociaż poniosła ciężkie straty - ok. 800 poległych i 2400 rannych, a 992 pułk grenadierów został zupełnie rozbity. Podczas walk o Ankonę II Korpus Polski stracił 39 oficerów i 338 szeregowych zabitych i rannych. W okresie działań nad Adriatykiem (prowadzonych od 15 czerwca) II KP stracił 496 poległych, 1789 rannych i 139 zaginionych.

Polacy w bitwie o Ankonę

liczba zdjęć: 23

Dzięki szybkiemu manewrowi polskich żołnierzy Ankona nie została zniszczona. Rada Miejska Ankony, wystosował do dowódcy pułku Ułanów Karpackich, którzy pierwsi weszli do miasta specjalne pismo. "Oswobodzenie Ankony jest ważnym etapem w odrodzeniu się moralnym i gospodarczym Włoch. Dzieła tego dokonali synowie Narodu, których łączy z nami wspólne hasło - wolności. W obronie wolności, wy Polacy od dawna przelewacie krew i służycie nam przykładem". Radni podziękowali za proporczyk pułkowy - "stanie się jedną z najcenniejszych pamiątek" i wystąpili z prośbą, by ulicą którą wkroczyli polscy żołnierze do miasta, nosiła nazwę - Via Reggimento Polacco dei Carpazi.

Reklama

Podczas uroczystości wręczenia Pułkowi sztandaru, w listopadzie 1945 roku, gen. Władysław Anders powiedział: "(...) stwierdzam, że Pułk Ułanów Karpackich jest najstarszym pułkiem na obczyźnie i że nie przegrał nie tylko żadnej walki, ale ani jednej potyczki. Pod wypróbowanym dowództwem ppłk. Zakrzewskiego przeszliście wielkie bitwy: Monte Cassino, Passo Corno, Ankonę, Pesaro i Bolonię. I słusznie przypadło właśnie wam w udziale to szczęście żołnierskie, żeście jako pierwszy oddział 2. Korpusu weszli do Ankony".

AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:Ankona