Na ręce Adolfa Hitlera przekazano memoriał dotyczący polityki wobec Polaków w Generalnej Guberni.

Zdjęcie

Gubernator Hans Frank (drugi z lewej) w towarzystwie niemieckich funkcjonariuszy zwiedza zakład przemysłowy w Generalnej Guberni /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Gubernator Hans Frank (drugi z lewej) w towarzystwie niemieckich funkcjonariuszy zwiedza zakład przemysłowy w Generalnej Guberni
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Autorem dokumenty był generalny gubernator Hans Frank, który zaproponował Hitlerowi radykalne zmiany w polityce wobec Polaków. Miało to związek z pogarszającą się sytuacją Niemców na frontach, a także walką partyzantów na terenach okupowanej Polski.

Frank był odpowiedzialny za eksterminację Polaków i Żydów na terenach Generalnej Guberni. Poza ludobójstwem, Niemiec prowadził na okupowanych ziemiach politykę gospodarczego wyniszczenia Polski, grabieży dzieł sztuki i niszczenia obiektów kulturalnych.

Reklama

26 października 1939 r. Utworzenie Generalnego Gubernatorstwa

Hans Frank podpisał proklamację o utworzeniu "Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych polskich obszarów". Oznaczało to faktyczne przekształcenie polskich ziem niewłączonych do III Rzeszy w niewolniczą kolonią w środku Europy. czytaj więcej

Pomysły Franka nie uzyskały jednak akceptacji Hitlera. Jednocześnie Berlin odrzucił pomysł Heinricha Himmlera o utworzeniu oddziałów polskich, które miałyby u boku Wermachtu walczyć z sowiecką Armią Czerwoną.

Tymczasem sytuacja na terenach Generalnej Guberni i na Białostocczyźnie stała się na tyle napięta, że 21 czerwca Himmler ogłosił ziemie okupowane terenem walk partyzanckich. Jednym z efektów decyzji Reichsfuhrera SS było przyjęcie zasady odpowiedzialności zbiorowej wobec ludności cywilnej.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:Hans Frank