W II Zjeździe Socjalistycznego Związku Studentów Polskich wzięła udział delegacja przedstawicieli sowieckiego Komsomołu. W uchwale programowej postanowiono "zaangażować studentów w realizację zadań i programu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej".

Zdjęcie

Zdjęcie ilustracyjne: Członkowie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Zdjęcie ilustracyjne: Członkowie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

II Zjazd powołanego w 1973 roku SZSP odbywał się pod hasłem "Ojczyźnie i partii - nasze serca, umysły i praca". Referat programowy wygłosił Stanisław Gabrielski, świeżo upieczony poseł w peerelowskim Sejmie, wcześniej działający we władzach SZSP.

"W odniesieniu do młodzieży akademickiej szczególnego znaczenia nabiera ofensywne przeciwstawianie się działalności i propagandzie sił antysocjalistycznych" - przekonywał Gabrielski.

Reklama

"SZSP powinien zwróci jeszcze większą uwagę na przygotowanie swych członków do prowadzenia walki politycznej, bronienia słusznych socjalistycznych poglądów, przeciwstawiania się obcym nam wzorcom, wpływom i obyczajom" - mówił.

Zjazd przyjął uchwałę programową, w której zadeklarowano "pogłębianie w środowisku akademickim wiedzy o kierowniczej roli partii zadaniach stawianych przez nią przed wszystkimi ludźmi pracy". Dodatkowo, studenci mieli zostać "zaangażowani w realizację zadań i programu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej".

Kilka tygodni później esbecy zamordowali w Krakowie związanego z opozycją studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Pyjasa.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza