Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej obradował w sprawie ustawy o "pasożytnictwie".

Zdjęcie

Plakat z epoki /Agencja FORUM
Plakat z epoki
/Agencja FORUM

19 marca 1971 roku w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy o tak zwanym "pasożytnictwie", która miała być wymierzona w pełnoletnich obywateli uchylających się od pracy.

Projekt ustawy przewidywał stopniowalne środki oddziaływania: rozmowę ostrzegawczą, nadzór wychowawczy oraz orzeczenie pobytu w ośrodku pracy wychowawczej na okres do trzech lat. Samowolne opuszczenie ośrodka groziło karą pozbawienia wolności.

Reklama

Reżimowa prasa przyklasnęła pomysłowi ukarania uchylających się od pracy. Natomiast prawnicy podnosili, że w ludowej Polsce - w przeciwieństwie do Związku Sowieckiego - nie istniał obowiązek pracy.

Dodatkowo wątpliwości budził brak ostrości sformułowania "pasożytniczy tryb życia" czy brak zindywidualizowania potencjalnych winnych "pasożytnictwa". Ostatecznie ludowy Sejm zdecydował się nie uchwalać ustawy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza