20 stycznia 1924 r. Złoty polską jednostką monetarną

Środa, 20 stycznia 2016 (00:00)

Realizując Ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej z 11 stycznia 1924 roku, ustanowiono złotego jako jednostkę monetarną Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcie

Przedwojenne polskie banknoty /Leszek Kasprzak /Agencja FORUM
Przedwojenne polskie banknoty
/Leszek Kasprzak /Agencja FORUM

Na mocy wspomnianej ustawy, rząd Władysława Grabskiego otrzymał na pół roku specjalne pełnomocnictwa. Miały one m.in. pomóc we wprowadzeniu nowego systemu monetarnego.

Służyło temu ogłoszone 20 stycznia 1924 roku Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie systemu monetarnego. Stwierdzało ono m.in., że jednostką monetarną w Rzeczypospolitej Polskiej jest "złoty", a wyłączne prawo emisji przysługuje Bankowi Polskiemu.

Reklama

Co ciekawe, "złoty" nie był jedyną propozycją nazwy polskiej jednostki monetarnej. Kontrkandydatami były "piast", "pol" czy "lech".

28 lutego 1919 r. Złoty zastąpił lecha

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa – pełniąca rolę instytucji emisyjną Rzeczypospolitej Polskiej - postanowiła zastąpić markę polską, będącą jednostką monetarną odziedziczoną po państwie niemieckim, wprowadzając własną, polską walutą, unifikującą waluty obowiązujące na obszarach trzech zaborów. czytaj więcej

Konsekwencją rozporządzenia prezydenta było zaprzestanie druku marek polskich na pokrycie deficytu skarbowego, co nastąpiło 1 lutego.

Wreszcie 14 kwietnia opublikowano Rozporządzenie o zmianie ustroju pieniężnego. M.in. określono w akcie prawnym relację marki polskiej do nowej waluty (złotego): 1,8 mln marek polskich za 1 złotego.

15 kwietnia 1924 r. Reforma walutowa w II RP. Zebranie założycielskie Rady Banku Polskiego

W Warszawie zawiązała się Rada Banku Polskiego, nowego polskiego banku centralnego, który miał odegrać kluczową rolę we wprowadzeniu do obiegu stabilnej narodowej waluty - złotego. Reforma walutowa rządu Władysława Grabskiego wkraczała w decydującą fazę. czytaj więcej

Polska marka przestała być prawnym środkiem płatniczym w II Rzeczpospolitej 1 lipca. W ostatnim dniu działalności Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej obieg jej biletów wynosił 570,7 trylionów marek. Wymieniono 543 tryliony marek, co równało się 301,7 mln złotych.

Jak pisał ekonomista Edward Taylor w "Inflacji polskiej","reforma walutowa w 1924 r. była wielkim dziełem, które uratowało Polskę od nieuniknionej katastrofy nie tylko gospodarczej, lecz i politycznej i postawiło niewzruszone, zdrowe podstawy pod rozwój życia państwowego i ekonomicznego Polski".

Zdjęcie

Przedwojenny polski banknot /Leszek Kasprzak /Agencja FORUM
Przedwojenny polski banknot
/Leszek Kasprzak /Agencja FORUM

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza