Podczas uroczystej sesji peerelowskiego Sejmu wychwalono dokonania socjalizmu i rozwój ludowej Polski.

Zdjęcie

Władysław Gomułka: "Mamy władzę ludową, która strzeże czujnie zdobyczy socjalizmu" /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Władysław Gomułka: "Mamy władzę ludową, która strzeże czujnie zdobyczy socjalizmu"
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Do zgromadzonych w Sejmie przemawiał pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka.

"Mamy dziś Polskę ludową od Bugu po Odrę, silną i bezpieczną, otoczoną granicami pokoju i przyjaźni. Mamy władzę ludową, która strzeże czujnie zdobyczy socjalizmu" - towarzysz "Wiesław" przekonywał zgromadzonych gości, wśród których byli m.in. Leonid Breżniew i Gustav Husak.

Reklama

Przywódca Związku Sowieckiego pochwalił ludową Polskę stwierdzeniem, że kraj "pewnie kroczy leninowską drogą". Natomiast przywódca Komunistycznej Partii Czechosłowacji pozdrowił "zaprzyjaźnioną Polskę".

Takiego pozdrowienia zabrakło ze strony innego zaprzyjaźnionego kraju, mianowicie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Podczas obchodów 25-lecia PRL nieobecny był bowiem Walter Ulbricht. Pierwszy sekretarz Socjalistycznej Partii Jedności był bowiem nieprzychylny zbliżeniu Zachodnich Niemiec z ludową Polską.

Z okazji 25-lecia PRL ogłoszono również amnestię oraz "hurtowo" rozdawano ordery. Na przykład w KC PZPR odznaczono ponad połowę pracowników. 

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:Władysław Gomułka