Podczas posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 21 sierpnia 1979 roku podjęto temat kończących wówczas żniw i stanu rolnictwa w ludowej Polsce.

Zdjęcie

Koszenie i młócenie pszenicy kombajnem Bizon /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Koszenie i młócenie pszenicy kombajnem Bizon
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Ludowe władze w czasie posiedzenia zapoznały się z "przebiegiem żniw i aktualnym stanem zaawansowania prac w rolnictwie".

W ramach zwyczajowej peerelowskiej propagandy, Edward Gierek spotkał się z przodownikami pracy w rolnictwie i "wysoko ocenił ich obywatelską postawę oraz zawodowy trud".

Reklama

Zdjęcie

Rolnik kosi żyto kosą /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Rolnik kosi żyto kosą
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Temat oczywiście podjęły reżimowe gazety, które na "żniwnym finiszu" motywowały rolników słowami : "Najważniejsze zadanie - zebrać wszystkie zboża".

Motywacja ta nie była bezzasadna. Kilka dni wcześniej Gierek przyznał podczas spotkania w Stoczni Gdańskiej, że "musimy w dalszym ciągu kupować - głownie z krajów kapitalistycznych - duże ilości zboża".

Zdjęcie

Koszenie żyta ciągnikiem Ursus ze snopowiązałką /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Koszenie żyta ciągnikiem Ursus ze snopowiązałką
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Źródło: "Kronika komunizmu w Polsce"

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza