Po 586 dniach obowiązywania stan wojenny został oficjalnie zniesiony. Nie zmieniło to jednak sytuacji w ludowej Polsce.

Zdjęcie

Rzeczywistość stanu wojennego przedstawiona przez współczesną grupę inscenizacyjną /AFP
Rzeczywistość stanu wojennego przedstawiona przez współczesną grupę inscenizacyjną
/AFP

Jak możemy przeczytać w "Kartkach z PRL", na podjęcie decyzji o zniesieniu stanu wojennego wpływ miał "stosunkowo spokojny przebieg czerwcowej pielgrzymki papieża do kraju. Władze uznały, że nadszedł odpowiedni moment do odwołania stanu wojennego".

Jednym ze skutków tej decyzji było rozwiązanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Reklama

Nie oznacz to jednak, że reżim komunistyczny zelżał. Rzekoma "odwilż" była jedynie działaniem propagandowym, bo prawa obywatelskie (na przykład do samorządu) i pracownicze wciąż były ograniczone. Faktycznie do systemu prawnego ludowej Polski wprowadzono unormowania pochodzące wprost ze stanu wojennego.

IPN: Stan wojenny zniszczył pragnienia Polaków

Prezes IPN Łukasz Kamiński uważa, że stan wojenny zniszczył pragnienia Polaków. 34 lata temu 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL został wprowadzony stan nadzwyczajny. czytaj więcej

Oto kilka przykładów konsekwencji zniesienia stanu wojennego. Do peerelowskiej konstytucji wprowadzono pojęcie stanu wyjątkowego. Zmieniono kodeks karny. Milicjanci otrzymali prawo dokonywania kontroli osobistej i przeszukiwania bagażu na drogach i we wszystkich środkach komunikacji. Funkcjonariusze MO oraz SB uzyskali w określonych przypadkach "prawo użycia broni palnej".

 Jeszcze więcej restrykcyjnych unormowań pojawiło się w Ustawie o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego, która miała obowiązywać do końca 1985 roku.

"Choć formalnie zniesiony, stan wojenny uległ konserwacji i w formie zmodyfikowanej praktycznie miał obowiązywać nadal" - konkludują autorzy "Kartek z PRL".

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:stan wojenny