Między innymi za sprawą rozpętanej na początku 1938 roku kampanii antymasońskiej, prezydent Ignacy Mościcki podpisał dekret o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.

Zdjęcie

Leon Kozłowski /Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
Leon Kozłowski
/Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Choć w pierwszych latach istnienia II Rzeczpospolitej loże wolnomularskie nie były obiektem ataków, co więcej wspierały politykę Józefa Piłsudskiego (pisze się m.in. o zaangażowaniu wolnomularzy w przewrót majowy), to w drugiej połowie lat 20. zeszłego stulecia pojawiły się pierwsze głosy o konieczności likwidacji lóż w Polsce.

16 lutego 1936 r. Powołanie tzw. Frontu Morges

Położona na brzegu Jeziora Genewskiego szwajcarska miejscowość Morges dała nazwę antysanacyjnego porozumienia politycznego. czytaj więcej

"Masoneria to konspiracja zagraniczna, której na Polsce nic nie zależy, ale która potężnej Polski nie chce" - przekonywał prymas Polski August Hlond.

Reklama

Antywolnomularska kampania na szeroką skalę rozpętała się w 1938 roku. Jej głównym twórcą był Leon Kozłowski, premier rządu II Rzeczpospolitej w latach 1934-1935 i... były wolnomularz.

W opublikowanym w tygodniku "Polityka" artykule "Parę uwag o masonerii w Polsce" przekonywał m.in., że około dwóch tysięcy wolnomularzy zajmuje w II Rzeczpospolitej kierownicze stanowiska.

Wielu wskazanych przez Kozłowskiego "masonów" było w rzeczywistości przeciwnikami politycznymi rządzącej sanacji. Byli to m.in. generał Władysław Sikorski, Ignacy Paderewski czy Maciej Rataj.

Choć rewelacje Kozłowskiego przyjmowano z dystansem (hasło "Kozioł wskaże masona, Polska ze śmiechu kona"), to jednak 22 listopada 1938 roku prezydent Mościcki podpisał dekret o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.

Na mocy dekretu "zrzeszenia wolnomularskie uznano za rozwiązane z mocy prawa". Majątek wolnomularzy miał zostać przekazany na "cele dobroczynne".

"W związku z dekretem o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich władze bezpieczeństwa, po przeprowadzeniu szeregu rewizyj i na podstawie uzyskanych materiałów, spowodowały likwidację istniejących lóż polskich" - donosiła 15 grudnia 1938 roku "Gazeta Lwowska".

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza