22 stycznia 1978 r. Powstało Towarzystwo Kursów Naukowych

Piątek, 22 stycznia 2016 (00:00)

"Niedostatki wykształcenia oficjalnego oraz praktyczne i ideologiczne ograniczenie wolności nauki znane były i krytykowane od wieków. Świadomi tej tradycji oraz współczesnych potrzeb, występujemy z naszą inicjatywą, mającą na celu pomoc wszystkim, którzy przez samokształcenie chcą wzbogacić swoją wiedzę" – można było przeczytać w deklaracji programowej Towarzystwa Kursów Naukowych.

Zdjęcie

Jacek Kuroń w 1980 roku /AFP
Jacek Kuroń w 1980 roku
/AFP

Z inicjatywy kilkudziesięciu intelektualistów (w tym 17 profesorów) związanych z antykomunistyczną opozycją 22 stycznia 1978 roku powołano do życia Towarzystwo Kursów Naukowych. Celem była organizacja wykładów i dyskusji oraz wsparcie dla tzw. Uniwersytetu Latającego.

Inicjatorem powstania Towarzystwa był profesor Edward Lipiński, przewodniczącym Rady Programowej organizacji został profesor Jan Kielanowski, a jej sekretarzem Andrzej Celiński. Warto dodać, że nazewnictwem nawiązywano do działalności oświatowej i walki z carską cenzurą na przełomie XIX i XX wieku.

Reklama

W ramach działalności Towarzystwa wykładowcy jeździli po całym kraju i prowadzili zajęcia z takich dziedzin, jak historia, socjologia, ekonomia, filozofia, literaturoznawstwa czy pedagogika.

W ramach Towarzystwa Kursów Naukowych wykłady wygłaszali m.in.: S. Amsterdamski, S. Barańczak, W. Bartoszewski, W. Bieńkowski, Cz. Bobrowski, M. Brandys, H. Buczyńska, T. Burek, A. Celiński, B. Cywiński, A. Drawicz, K. Filipowicz, M. Głowiński, A. Gołubiew, K. Górski, M. Janion, J. Jedlicki, K. Kerstenowa, J. Kielanowski, A. Kijowski, T. Konwicki, M. Król, W. Kuczyński, J. Kuroń, J. J. Lipski, H. Malewska, M. Małowist, A. Michnik, H. Mikołajska, Z. Mycielski, S. Pollak, B. Skarga, Adam Stanowski, J. Stryjkowski, Jan Strzelecki, J. J. Szczepański, H. Wereszczycki, A. Werner, K. Wolicki, W. Woroszylski, A. Zagajewski i Cz. Zgorzelski.

Materiały ze spotkań publikowano w podziemnych wydawnictwach.

21 marca 1979 r. „Studencka” bojówka napadła na mieszkanie Jacka Kuronia

Czwarty już od początku 1979 roku nalot bandy Socjalistycznego Związku Studentów Polskich na mieszkania Jacka Kuronia, miejsce wykładów w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych, miał bardzo brutalny przebieg. czytaj więcej

Wykłady odbywały się w prywatnych mieszkaniach oraz - dzięki przychylności Episkopatu dla prac oświatowych - w pomieszczeniach kościelnych, co zwiększało bezpieczeństwo uczestników. A to było zagrożone. Komuniści z pełną bezwzględnością postanowili rozprawić się z niewygodną dla reżimu działalnością Towarzystwa.

Intelektualistów i słuchaczy napadały bojówki złożone ze studentów Akademii Wychowania Fizycznego z Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Byli to głównie bokserzy, ciężarowcy czy adepci sztuk walki.

Najbardziej dramatyczny przebieg miało rozbicie - odwołanego z powodu choroby ojca Jacka Kuronia - wykładu w jego mieszkaniu. W wyniku napaści bojówki wstrząśnienia mózgu doznali Henryk Wujec oraz Maciek Kuroń, syn Jacka. Urazów doznali również Grażyna Kuroniowa, Konrad Bieliński, Seweryn Blumsztajn, Wojciech Malicki i Adam Michnik. Ojciec Jacka Kuronia trafił do szpitala z podejrzeniem zawału.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza