Komisja Planowania przy peerelowskiej Radzie Ministrów dokonała poprawki planu inwestycji do roku 1990.

Zdjęcie

Pełne półki sklepowe. Unikalny widok w czasach ludowej Polski /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Pełne półki sklepowe. Unikalny widok w czasach ludowej Polski
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

"Korekta jest niezbędna w celu odciążenia planu od kapitałochłonnych przedsięwzięć inwestycyjnych" - w ten sposób przewodniczący komisji Józef Zajchowski tłumaczył cięcia.

W konsekwencji podjęto decyzję o wstrzymaniu budowy kopalni węgla kamiennego "Stefanow" oraz cukrowni w Tyszowcach. Zmniejszono również nakłady na budowę trzech kopalń, ograniczono inwestycje w stoczniach i Hucie "Katowice".

Reklama

Jak komentują autorzy "Kroniki komunizmu", komuniści "zaczęli sobie zdawać sprawę z fiaska tak zwanego drugiego etapu reformy i pogłębiającego się kryzysu".

Rzeczywiście, ludowa Polska pogrążała się w coraz głębszym kryzysie. Inflacja przekroczyła 60 procent (przy zakładanych przez peerelowski rząd 44 procentach), a indeks cen konsumpcyjnych w stosunku do 1987 roku wzrósł o ponad 61procent.

Tymczasem reżimowa "Trybuna Ludu" tłumaczyła kryzys wzrostem wynagrodzeń spowodowany "gaszeniem" strajków robotniczych.  

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza