Przed wyborami 4 czerwca 1989 organizacją kampanii wyborczej "Solidarności" zajęły Komitety Obywatelskie. O ich powołaniu zdecydowano w marcu. Kampanię wyborczą do parlamentu na szczeblu centralnym miał zorganizować Komitet Obywatelski "Solidarność", a zadaniem terenowych struktur „S” było zorganizowanie regionalnych KO „S”. Komitety Obywatelskie miały tworzyć regionalne listy kandydatów, wystawiać przedstawicieli do komisji wyborczych oraz zająć się prowadzeniem kampanii wyborczej.

Zdjęcie

21.06.1989, posiedzenie Komitetu Obywatelskiego; n/z m.in Damian Kalbarczyk, Rafał Zakrzewski, Jacek Kuroń /Jacek Domiński /Reporter
21.06.1989, posiedzenie Komitetu Obywatelskiego; n/z m.in Damian Kalbarczyk, Rafał Zakrzewski, Jacek Kuroń
/Jacek Domiński /Reporter

O kształcie list wyborczych zdecydowało zebranie Komitetu Obywatelskiego 8 kwietnia w Warszawie, w kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Żytniej. Pomysł, by do każdego mandatu zgłosić tylko jednego kandydata, przedstawił Jacek Kuroń. Utworzenia szerokiej koalicji wyborczej oczekiwali przedstawiciele innych środowisk opozycyjnych, argumentując że KO nie reprezentuje całej polskiej opozycji. W głosowaniu zdecydowano, że KO "na podstawie list regionalnych, przedstawionych przez powołane zgodnie z uchwałą KKW regionalne lub wojewódzkie Komitety Obywatelskie «Solidarność», utworzy listę kandydatów opozycyjno-solidarnościowych w skali krajowej na wszystkie dostępne w wyborach mandaty".

Powołano zespół ds. organizacyjnych w składzie: Artur Balazs, Jacek Kuroń, Andrzej Wielowieyski, Henryk Wujec i zespół ds. koordynacji list kandydatów: Piotr Baumgart, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Bronisłąw Geremek, Jerzy Kłoczowski, Aleksander Paszyński, Zbigniew Rokicki, Henryk Samsonowicz, Andrzej Stelmachowski, Stanisław Stomma, Józef Ślisz, Michał Żurawski.

Reklama

Komitety Obywatelskie "S" powstawały nie tylko na szczeblu województw ale także w małych miejscowościach, dzielnicach miast, a nawet na osiedlach. Tworzyli je najczęściej działacze "S", "S" RI oraz członkowie rozmaitych struktur opozycyjnych, duszpasterstw, Klubów Inteligencji Katolickiej. Kandydatów do parlamentu wybierano często w wielostopniowym postępowaniu kwalifikacyjnym. Listy kandydatów ustalał zespół w składzie: Artur Balazs, Jacek Kuroń, Andrzej Wielowieyski i Henryk Wujec.

23 kwietnia w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego KO "S" zatwierdził listy wyborcze. Zdecydowano, że przed wyborami nie zostanie ogłoszony jednolity program polityczny, by nie tworzyć wewnętrznych konfliktów. Andrzej Wajda zgłosił pomysł by kandydaci zrobili sobie zdjęcie z Lechem Wałęsą a plakaty można było wykorzystać w kampanii wyborczej. Ostateczne zatwierdzenie listy 261 kandydatów "S" na posłów i senatorów (161 do Sejmu oraz 100 do Senatu) nastąpiło 29 kwietnia na spotkaniu KO "S" w Gdańsku. Tego samego dnia odbyła się także sesja zdjęciowa.

AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza