Władze ludowej Polski zamknęły kwestię reparacji wojennych w oświadczeniu wydanym 23 sierpnia 1953 roku.

Zdjęcie

Widok ulic Warszawy w 1945 roku. Zrujnowane budynki na Rynku Starego Miasta. Widoczna Strona Dekerta /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Widok ulic Warszawy w 1945 roku. Zrujnowane budynki na Rynku Starego Miasta. Widoczna Strona Dekerta
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

"Biorąc pod uwagę, że Niemcy zadośćuczyniły już w znacznym stopniu swoim zobowiązaniom z tytułu odszkodowań i że poprawa sytuacji gospodarczej Niemiec leży w interesie ich pokojowego rozwoju, rząd PRL powziął decyzję o zrzeczeniu się z dniem 1 stycznia 1954 r. spłaty odszkodowań na rzecz Polski" - można było przeczytać w "Oświadczeniu Rządu PRL dotyczące reparacji wojennych".

6 lipca 1950 r. Układ pomiędzy Polską i NRD o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej

Traktat „Układ między Rzeczypospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej” został podpisany w domu kultury w Zgorzelcu. Polskę reprezentowali premier Józef Cyrankiewicz i sekretarz generalny Ministerstwa Spraw... czytaj więcej

Co interesujące, oświadczenie nie zostało podpisane. Jedynie pod protokołem z posiedzenia znalazł się podpis Bolesława Bieruta.

Reklama

O zrzeczeniu się przez Polskę reparacji od Niemieckiej Republiki Demokratycznej 23 września 1953 roku na posiedzeniu plenarnym VIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poinformował w oświadczeniu delegat rządu PRL.

Warto tu dodać, że 22 sierpnia 1953 roku również i Związek Sowiecki zawarł z Niemiecką Republiką Demokratyczną umowę dotyczącą zamknięcia kwestii reparacyjnych ze strony Niemiec. W protokole Kreml poinformował o zaprzestaniu - a nie zrzeczeniu się jak to jest w peerelowskim oświadczeniu - pobierania reparacji niemieckich. Zgodnie z artykułem 1 sowiecki rząd "po uzgodnieniu z rządem PRL zobowiązał się do przerwania z dniem 1 stycznia 1954 r. pobierania świadczeń reparacyjnych od NRD w każdej postaci".

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza