Protokół z wykonania egzekucji: „O godz. 15 doprowadzono skazanego Augusta Emila Fieldorfa na miejsce stracenia. Prokurator odczytał sentencję wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1952 r., wyroku Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z 16 kwietnia 52 r. oraz decyzję Rady Państwa z 3 lutego 53 r. o nieskorzystaniu z prawa łaski w stosunku do Augusta Emila Fieldorfa, po czym zarządził wykonanie wyroku. ​Wykonawca przystąpił do wykonania. Wyrok wykonano przez powieszenie. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza więziennego Prokurator ogłosił, że wyrok został wykonany. Zakończono i podpisano o godz. 15.25".

Zdjęcie

Tablica pamiątkowa na ścianie więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, w którym komuniści wykonali wyrok śmierci na gen. Emilu Fieldorfie ps. Nil /Joanna Borowska /Agencja FORUM
Tablica pamiątkowa na ścianie więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, w którym komuniści wykonali wyrok śmierci na gen. Emilu Fieldorfie ps. Nil
/Joanna Borowska /Agencja FORUM

Tak oto, w imię komunistycznego prawa, został zamordowany bohater wojenny, dowódca Kedywu Komendy Głównej AK, zastępca dowódcy Armii Krajowej, gen. Leopolda Okulickiego - generał brygady August Emil Fieldorf ps. "Nil".

W rocznicę śmierci gen. Emila Fieldorfa „Nila”

Uroczyste spotkanie kombatantów w 61. rocznicę śmierci generała Emila Fieldorfa „Nila”, połączone z modlitwą bpa Damiana Muskusa, odbędzie się w siedzibie Muzeum AK w Krakowie 24 lutego 2014, o godz. 13. czytaj więcej

Po powrocie z obozu pracy na Uralu, gdzie trafił pod fałszywym nazwiskiem, Fieldorf nie powrócił do aktywnej działalności konspiracyjnej. Jednak, po ogłoszonej w lutym 1948 r. amnestii, postanowił się ujawnić. Zrobił to zwracając się na piśmie do ministra obrony narodowej z prośbą o uregulowanie stosunku do służby wojskowej.

Reklama

O poświadczenie przebiegu służby poprosił byłego przełożonego z okresu kampanii wrześniowej gen. Gustawa Paszkiewicza (tym czasie dyrektora Biura Wojskowego Ministerstwa Leśnictwa). Gdy 9 listopada 1950 r., po złożeniu dokumentu w Rejonowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi wychodził z budynku został aresztowany przez funkcjonariuszy UB.

O tymczasowym aresztowaniu, pod zarzutem usiłowania zmiany przemocą ustroju państwa, zdecydowała prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej ppłk Helena Wolińska.

Mimo tortur Fieldorf nie zgodził się na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze zamierzali wykorzystać jego osobę w zakrojonej na szeroka skalę prowokacji z utworzeniem V Zarządu WiN. W akcie zemsty i by usunąć niewygodnego świadka, sfingowano proces, w którym gen. Fieldorf został skazany na śmierć.

Wyrok zapadł 16 kwietnia 1952 r. w Sądzie Wojewódzkim dla m. st. Warszawy. Przewodniczącą składu była Maria Gurowska a ławnikami tramwajarz Bolesław Malinowski i Michał Szymański. Oskarżał wiceprokurator Beniamin Wajsblech.

Sąd Najwyższy w składzie: Emil Merz, Gustaw Auscaler i Igor Andrejew zmienił jedynie opis wyroku, pozostawiając wyrok - kara śmierci przez powieszenie - bez zmiany. Prośby o ułaskawienie, wystosowane przez rodzinę Generała do prezydenta Bieruta, opiniował ten sam skład sędziowski, z sędzią Marią Gurowską, który wcześniej wydał wyrok śmierci. " Skazany Fieldorf na łaskę nie zasługuje. Skazany wykazał wielkie natężenie woli przestępczej. (...) Zdaniem sądu nie istnieje możliwość resocjalizacji skazanego" - napisano w uzasadnieniu.

Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski.

Gen. August Emil Fieldorf, ps. "Nil"

liczba zdjęć: 13

Po odwilży października 1956 roku, rodzina gen. Fieldorfa wystąpiła o rewizję wyroku. 4 lipca 1958 r. wiceprokurator Stanisław Krygiel zdecydował o umorzeniu śledztwa z braku dowodów winy. Ostatecznie gen. Fieldorf został zrehabilitowany w 1989 r.

AS

Wykorzystano informacje zawarte w książce Wiesława Jana Wysockiego "Nil" generał August Emil Fieldorf 1895-1953. Oficyna Wydawnicza RYTM, 2010

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza