Po raz pierwszy od czasu stłumienia powstania styczniowego carat poszedł na ustępstwa w sprawie nauczania języka polskiego.

Zdjęcie

Car Mikołaj II w 1905 roku. Obraz H. Manizera /Wikimedia
Car Mikołaj II w 1905 roku. Obraz H. Manizera
/Wikimedia

Choć car Mikołaj II nie zgadzał się na żadną formę niezależności Kraju Nadwiślańskiego i Ziem Zabranych, to jednak poszedł na drobne ustępstwa w kwestii nauczania. Być może pod wpływem memoriału grupy ugodowych polityków polskich z hrabią Władysławem Tyszkiewiczem, którzy domagali się między innymi przywrócenia polskiego w szkołach, 25 grudnia 1904 roku wydano ukaz w sprawie nauczania tego języka w liceach na terenie Ziem Zabranych.

W akcie prawnym Mikołaj II wyraził zgodę na nauczanie języka polskiego, ale wyłącznie jako przedmiotu nadobowiązkowego.

Reklama

Nauka miała odbywać się nie w ramach lekcji, ale dopiero po ich zakończeniu - jako zajęcia dodatkowe. Nie było to jedyne obostrzenie. Zajęcia z języka polskiego były bowiem dodatkowo płatne.

Pomimo niewielkiej skali zmian, ukaz był pierwszym wyraźnym ustępstwem na rzecz języka polskiego od czasu powstania styczniowego i represji, które spadły na Polskę po jego stłumieniu.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza