O godz. 23.30, pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych, do ambasadora Rzeczpospolitej Polski Tadeusza Romera, zatelefonowano z sekretariatu ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa. Polski dyplomata został wezwany na Kreml.

Zdjęcie

Józef Stalin i Wiaczesław Mołotow - dyktator i jego minister spraw zagranicznych /AFP
Józef Stalin i Wiaczesław Mołotow - dyktator i jego minister spraw zagranicznych
/AFP

Według relacji radcy Aleksandra Mniszka rozmowa rozpoczęła się o godz. 0.15 i została zakończona o godz. 0.40.

"Komisarz Mołotow w ciągu rozmowy był poprawny i czytał tekst noty szybko, nie podnosząc głosu": "Zachowanie się Rządu Polskiego wobec ZSRR w ostatnich czasach Rząd Radziecki uważa za całkowicie nienormalne, naruszające wszelkie reguły i normy wzajemnych stosunków dwóch państw sprzymierzonych" - głosiła nota.

Reklama

11 kwietnia 1943 r. Niemcy informują oficjalnie o znalezieniu grobów polskich oficerów w Katyniu

Niemiecka agencja „Transocean” jako pierwsza ogłosiła raport niemieckich władz wojskowych w Smoleńsku, „stwierdzający odkrycie masowego grobu ze zwłokami 3 tysięcy polskich oficerów, zabitych w lutym i marcu 1940 r. przez GPU”. czytaj więcej

"Rząd Polski, idąc na rękę tyranji Hitlera, zadaje zdradziecki cios Związkowi Radzieckiemu". Tym "ciosem" było zwrócenie się przez Polskę (zrobili to także Niemcy) do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie okoliczności śmierci polskich oficerów w Katyniu.

"Rządowi Radzieckiemu jest wiadomo, że tę wrogą kampanię przeciwko Związkowi Radzieckiemu Rząd Polski rozpoczął po to, by wykorzystując hitlerowskie oszczercze fałszerstwo, wywrzeć nacisk na Rząd Radziecki w celu wydarcia u niego ustępstw terytorialnych kosztem interesów Radzieckiej Ukrainy, Radzieckiej Białorusi i Radzieckiej Litwy".

W nocie uznano, że Rząd Polski "stoczył się na drogę zmowy z rządem hitlerowskim, w istocie rzeczy przerwał stosunki sojusznicze z ZSRR i stanął na stanowisku wrogich stosunków ze Związkiem Radzieckim".

Ambasador Romer nie przyjął noty i stwierdził: "Nie pozostaje mi nic innego, jak przyjąć z ubolewaniem do wiadomości decyzję Rządu sowieckiego, za którą on poniesie pełną i wyłączną odpowiedzialność. (...) Protestuję przeto z całą siłą przeciwko uzasadnieniu decyzji rządu sowieckiego podanemu w jego nocie, której przyjąć ani przekazać memu rządowi z tego powodu odmawiam".

Tekst noty, w zalakowanej kopercie, został dostarczony o godz. 2-giej w nocy przez specjalnego urzędnika Narkomindiełu do hotelu za pokwitowaniem.

Następnego dnia ambasador Romer notę odesłał: "ponieważ pomimo mojej odmowy przyjęcia noty otrzymałem ją później w hotelu w opieczętowanej kopercie Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych, mam zaszczyt odesłać ją w załączeniu (...)." - napisał w dołączonym liście.

AS

Zbrodnia w Katyniu

liczba zdjęć: 16

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza