Oddziały polskie pod dowództwem gen. Franciszka Latinika wkraczają do Cieszyna po opuszczeniu miasta przez wojsko czechosłowackie.

Zdjęcie

Mapa pokazująca przebieg granicy polsko-czechosłowackiej w okresie międzywojennym, na tle historycznego obszaru Zaolzia /Archiwum Tomasza Basarabowicza
Mapa pokazująca przebieg granicy polsko-czechosłowackiej w okresie międzywojennym, na tle historycznego obszaru Zaolzia
/Archiwum Tomasza Basarabowicza

Przed członkami Rady Narodowej dla Śląska Cieszyńskiego i delegacją Misji Koalicyjnej defilowały: batalion 7 ppleg., 9 ppleg. brygady cieszyńskiej i artylerii kpt. Millera. Był to moment oddechu w konflikcie Polski z Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński.

Na obszarze Śląska Cieszyńskiego, według spisu z 1910 roku, wśród 435 tysięcy mieszkańców - 55 proc. stanowili Polacy, 27 proc. Czesi i Żydzi a 18 proc. Niemcy. Czechosłowacja zgłaszała pretensje o te tereny i chciała je w całości przejąć.

Reklama

Jesień 1938. Jaworzyna Spiska, czyli "wyrównywanie granicy" ze Słowacją

Dziwna to była jesień 1938 roku. Polska weszła na Zaolzie. Jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, w momencie aneksji Zaolzia, połaszczyła się jeszcze na skrawki ziemi w Tatrach, na Orawie i Spiszu. I choć niewiele jest piękniejszych miejsc od Jaworowej Doliny z Batyżowieckim, Lodowym oraz... czytaj więcej

Władze Czechosłowacji z wyrachowaniem wykorzystały fakt, że Polska była silnie zaangażowana militarnie przy wschodniej granicy w walki z Ukraińcami, a na zachodzie kraju trwało Powstanie Wielkopolskie.

W styczniu 1919 r. wojsko czechosłowackie wkroczyło na Śląsk Cieszyński. Oddziałom w sile 16 tys. żołnierzy, z pociągiem pancernym i artylerią (pod dowództwem płk Josefa Šnejdarka), Polacy mogli przeciwstawić zaledwie 11 kompanii piechoty liczących 1285 karabinów, 18 karabinów maszynowych i 4 działa.

Czeska ofensywa napotkała zacięty opór Polaków, w tym ludności cywilnej, lecz dopiero po bitwie, do której doszło pod Skoczowem, pod naciskiem Ententy doszło do zawieszenia broni. Podpisano polsko-czechosłowacki układ o tymczasowej granicy na Śląsku Cieszyńskim - linię demarkacyjną ustalono wzdłuż linii Kolei Koszycko-Bogumińskiej. Jednak wojska czechosłowackie nie chciały się wycofać, atakując słabsze oddziały polskie.

Na skutek interwencji państw koalicji, wycofali się w końcu na nowo ustaloną linię podziału i wojsko polskie wkroczyło do Cieszyna, jednak tylko do jego wschodniej części.

AS

Wkroczenie polskich wojsk na słowacki Spisz

liczba zdjęć: 16Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:Zaolzie | Cieszyn