W skierowanym do władz komunistycznych "Oświadczenie w sprawie dialogu" opozycja zawarła między innymi postulat legalizacji "Solidarności".

Zdjęcie

Stocznia Gdańska, sierpień 1988 roku. Przemawia Lech Wałęsa, z lewej Jarosław Kaczyński /AFP
Stocznia Gdańska, sierpień 1988 roku. Przemawia Lech Wałęsa, z lewej Jarosław Kaczyński
/AFP

25 sierpnia 1988 roku przekazano peerelowskim władzom podpisane przez Lecha Wałęsę "Oświadczenie w sprawie dialogu". Współautorami listu do komunistów byli Jarosław Kaczyński, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik i Andrzej Stelmachowski.

20 sierpnia 1988 r. Militaryzacja zakładów pracy i godzina milicyjna

Z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej, w sierpniu 1988 roku kraj ogarnęła kolejna fala protestów. Strajki z największą intensywnością wybuchły na Śląsku i Wybrzeżu. W sumie protestowało około 150 tysięcy osób. Rząd zareagował militaryzacją zakładów pracy i groźbą wprowadzenia godziny... czytaj więcej

"Oświadczenie w sprawie dialogu" zawierało zagadnienia, które opozycja chciała omówić z władzami w trakcie dwustronnych spotkań. Wśród tematów donośnie znaczenie miała kwestia legalizacji "Solidarności".

Reklama

"Sytuacja, która wytworzyła się dziś w Polsce, stwarza liczne niebezpieczeństwa. Trwające strajki są wynikiem pogłębiającego się i obejmującego coraz szersze kręgi społeczne niepokoju. Potrzeba wyjścia z takiej sytuacji nie podlega dyskusji. Wymaga to śmiałych posunięć. Niezbędne są w tej chwili rozmowy, które prowadziłyby do pilnego rozwiązania podstawowych spraw narodowych" - napisali autorzy oświadczenia.

"Tylko łączne rozwiązanie problemu reform z pluralizmem związkowym stworzyć może nową sytuację i nową atmosferę w Polsce. Do rozmów należy przystąpić bezzwłocznie, bez warunków wstępnych ani ograniczeń tematycznych" - czytamy w liście opozycji.

Autorzy pisma zasugerowali, by w rozmowach opozycji z władzami udział wzięli przedstawiciele Kościoła, "którego autorytet i rola w życiu publicznym Polski jest powszechnie uznawana". "Wspomoże to poczynania na rzecz dialogu i porozumień" - przekonywali.

Wśród postulatów zawarto między innymi żądanie zniesienia przepisów uniemożliwiających pluralizm związkowy i zgodę na legalizację "Solidarności" oraz "ustalenie wzajemnych zobowiązań i mechanizmów regulowania konfliktów tak, aby nie dopuścić do odtworzenia się permanentnego konfliktu społecznego".

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza