W nocy z 26 na 27 grudnia 1905 roku Organizacja Techniczno-Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej dokonała udanej akcji w Wysokiem Mazowieckim.

Zdjęcie

Rysunek przedstawiający jedną z akcji bojowców PPS. Źródło: Zbigniew Martynowski, Polska bojowa, Łódź 1937 /Wikimedia
Rysunek przedstawiający jedną z akcji bojowców PPS. Źródło: Zbigniew Martynowski, Polska bojowa, Łódź 1937
/Wikimedia

Dowodzeni przez Ludwika Śledzińskiego bojowcy z PPS w wyniku ataku na carską kasę powiatową zdobyli około 480 tysięcy rubli. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup broni i amunicji dla bojówek partii.

Co istotne, zdobyte blisko pół miliona rubli było pierwotnie przekazane przez władze w Petersburgu na budowę fortu wojskowego w Zambrowie.

Reklama

Ciekawe były losy dowódcy oddziału Ludwika Śledzińskiego. Został on wkrótce aresztowany przez carską policję i skazany na 10 lat katorgi na Sybirze. Zwolniony po rewolucji lutowej w 1917 roku, został członkiem polskiej rady gminnej w Irkucku.

Po powrocie do niepodległej już Polski, został w 1922 roku wybrany do Sejmu. Działał również w Lidze Obrony Praw Człowieka i Obywatela czy Stowarzyszeniu Wolnomyślicieli Polskich.  

Po niemieckiej agresji na Polskę w 1939 roku rozpoczął działalność konspiracyjną w pepeesowskiej organizacji Wolność, Równość, Niepodległość. Niemcy aresztowali Śledzińskiego w kwietniu 1944 roku i rozstrzelali za działalność podziemną.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza