Rząd Rzeczpospolitej Polski na żądanie władz brytyjskich oddał bezwarunkowo Pierwszą Samodzielną Brygadę Spadochronową do dyspozycji alianckiego dowództwa.

Zdjęcie

Pierwsza Samodzielna Brygada Spadochronowa podczas defilady w Wielkiej Brytanii /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Pierwsza Samodzielna Brygada Spadochronowa podczas defilady w Wielkiej Brytanii
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Pierwsza Samodzielna Brygada Spadochronowa była jedną z jednostek Polskich Sił Zbrojnych, utworzonych w czasie II wojny światowej w Wielkiej Brytanii. Dowodził nią pułkownik Stanisław Sosabowski, później awansowany na generała.

"Gdy przyjdzie odpowiednia chwila, jak orły zwycięskie spadniecie na wroga i przyczynicie się pierwsi do wyzwolenia naszej Ojczyzny!" - mówił w 1941 roku żołnierzom Naczelny Wódz generał Władysław Sikorski.

Reklama

W styczniu 1944 roku, kiedy na polskich ziemiach rozpoczęła się Akcja "Burza", żołnierze Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej palili się, by wspomóc rodaków w walce. Tymczasem Brytyjczycy oczekiwali, że polscy spadochroniarze będą uczestniczyć w działaniach na froncie zachodnim. Spowodowane to było faktem, że Wielka Brytania miała trudności w formowaniu własnych jednostek spadochronowych. Brytyjczycy doceniali również wartość polskich żołnierzy, których komplementował generał Bernard Law Montgomery

W wyniku polsko-brytyjskich rozmów w sprawie przejścia brygady pod dowództwo brytyjskie, 14 marca 1944 roku Rada Ministrów zadecydowała o oddanie brygady do dyspozycji Brytyjczyków, ale pod pewnymi warunkami.

Na polskie warunki nie zgodził się jednak wspomniany generał Montgomery, który stwierdził, że woli w takim razie zrezygnować z pomocy polskich spadochroniarzy. Jednak wkrótce Wielka Brytania podjęła kolejne naciski i 27 maja 1944 polski rząd zgodził się na bezwarunkowe oddanie Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej brytyjskiemu dowództwu. Polacy zostali wykorzystani w źle zaplanowanej przez generała Montgomery'ego Operacji Market Garden, która zakończyła się porażką aliantów.

Zdjęcie

Żołnierze Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Żołnierze Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego


Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza