Już w lutym 1944 roku PPR powołała do życia konspiracyjne Stronnictwo Ludowe "Wola Ludu", by stworzyć sobie zaplecze na wsi. Prześladowania działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, sfałszowanie wyborów w 1947 roku, zmusiło do ucieczki z kraju prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka. Jego miejsce zajęli prokomunistyczni działacze - Józef Niećko i Czesław Wycech.

Zdjęcie

Edward Ochab, Czesław Wycech (drugi z lewej), Władysław Gomułka, Józef Cyrankiewicz, lata 60. /KAROL SZCZECINSKI /East News
Edward Ochab, Czesław Wycech (drugi z lewej), Władysław Gomułka, Józef Cyrankiewicz, lata 60.
/KAROL SZCZECINSKI /East News

O konieczności unifikacji ruchu ludowego zdecydowało Biuro Polityczne KC PPR. We wrześniu 1949 roku powołano Centralny Komitet Jedności Ruchu Ludowego, który zwołał kongres zjednoczeniowy. Podczas Kongresu Jedności Ruchu Ludowego nastąpiło połączenie PSL i SL w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Nazwę nowej partii wymyślił Bolesław Bierut - w jego notatniku pod datą 20 października 1949 znalazł się zapis dwóch propozycji: Zjednoczony Ruch Ludowy i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, oraz skład władz przyszłego stronnictwa.

W uchwalonej podczas kongresu Deklaracji Ideowo-Programowej znalazło się stwierdzenie: "Siła Rzeczypospolitej Ludowej wykuwa się pod przewodnictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy czynnej współpracy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, jako istotnej składowej części obozu demokracji ludowej". Partia chłopska uznała jednoznacznie przywództwo PZPR: "Polska nie przestałaby być folwarkiem magnatów, nie stałaby się prawdziwą matką dla milionowych rzesz ludu, gdyby nie rozmach rewolucyjny i jasny program klasy robotniczej - przodowniczki narodu w jego walce z kapitałem krajowym i zagranicznym".

Reklama

Prezesem Rady Naczelnej został Józef Niećko z PSL-u, a prezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego - Władysław Kowalski, marksista, były działacz Niezależnej Partii Chłopskiej i SL. W skład ZSL weszło 90 proc. kół i 75 proc. członków SL (250 tys. osób) oraz 63 proc. kół i 58 proc. członków PSL (25 tys.).

AS

----------------------

27 listopada wydarzyło się także:

27 listopada 1866 r. Egzekucja polskich zesłańców na Syberii

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza