Przed tak zwanym referendum ludowym komuniści podjęli szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w demokratyczną opozycję i cieszące się oparciem Polskie Stronnictwo Ludowe. Zwłaszcza ludowcy, jako legalnie działający przeciw siła dla Polskiej Partii Robotniczej, byli dla komunistów poważną przeszkoda w przejęciu władzy w Polsce.

Zdjęcie

Jedna z ulotek propagandowych komunistów skierowana do rolników /reprodukcja FoKa /Agencja FORUM
Jedna z ulotek propagandowych komunistów skierowana do rolników
/reprodukcja FoKa /Agencja FORUM

Wspomagani przez Sowietów pepeerowcy chwytali się wszelkich sposobów, by zdyskredytować Polskie Stronnictwo Ludowe przed wyznaczonym na 30 czerwca 1946 roku referendum. Światło na sposób działania komunistów rzuca fragment "Instrukcji w sprawie sieci tworzenia agitatorów dla Głosowanie Ludowego".

Autorzy dokumentu sugerują, że "należy nadal stara się zdusić PSL z lewej i prawej strony. W kołach PSL inspirować pogląd, że nie PPR, ale PSL jest głównym wrogiem NSZ ze względu na największą popularność i siłę w narodzie, a także w kołach dyplomacji anglosaskiej".

Reklama

"Intryga musi być prowadzona bardzo sprytnie. W wystąpieniach publicznych i w prasie wykazać, że osiągnięcia obozu demokracji są tak duże, że przez nasza konsekwentną i zdecydowaną walkę, PSL zostało zastraszone i wykazuje coraz mniej skuteczną obronę. Musimy walczyć z nadużyciami, bo to podcina nam opinię społeczeństwa. W partiach bloku i naszej partii jest cała masa ludzi, których moralność równa się zero" - czytamy.

"Czystka musi bezwzględnie nastąpić. Nie można tego jednak robić obecnie, gdyż spowodowałoby to wewnętrzne trudności, natomiast z miejsca należy się zabrać do roboty po wyborach" - komuniści nie ukrywali w jaki sposób zamierzają rozwiązać "problem" ewentualnej opozycji demokratycznej.

Przypomnijmy, przeprowadzone 30 czerwca referendum zostało sfałszowane przez PPR. Wszelkie głosy sprzeciwu, w tym płynące z szeregów PSL, zostały stłumione przez brutalną cenzurę i nachalną propagandę komunistów.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza