"Powszechna elektryfikacja obejmuje doprowadzenie przewodów elektrycznych napięcia użytkowego do budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz założenie w tych budynkach wewnętrznego urządzenia odbiorczego" – można było przeczytać w Ustawie o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli z dnia 28 czerwca 1950 roku.

Zdjęcie

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dawidach. race elektryfikacyjne. Mężczyźni w czasie robót na betonowym słupie /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dawidach. race elektryfikacyjne. Mężczyźni w czasie robót na betonowym słupie
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Po wojnie w Polsce zelektryfikowanych było zaledwie 3512 wsi, co stanowiło niecałe 10 procent ogólnej liczby wsi w Polsce. Szybko zaczęto prowadzić prace mające na celu doprowadzenie elektryczności do jak największej liczby gospodarstw. Do 1949 roku udało się zelektryfikować 11456 wsi, czyli około 27 procent ogółu wsi polskich.

Wspomniana na wstępie Ustawie o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli była pierwszą powojenną regulacją prawną dotyczącą tej kwestii, a jej realizację przekazano Ministerstwu Rolnictwa.

Reklama

Elektryfikowane budynki podzielono na trzy kategorie, które różniły się liczbą punktów świetlnych (od dwóch do trzech). Gniazdo wtykowe w gospodarstwie miało być jedno.

Zdjęcie

Słupy linii elektroenergetycznej. W tle widoczna elektrownia Turów /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Słupy linii elektroenergetycznej. W tle widoczna elektrownia Turów
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Ci rolnicy, którym zależało na instalacji ponadstandardowych urządzeń, byli zmuszeni do złożenia wniosku i opłaty należności.

Stopień tempa elektryfikacji zależał od wielu czynników, na przykład od istotności województw w produkcji rolnej.

Pomimo wprowadzenia odpowiednich przepisów wykonawczych, w 1967 roku w Polsce wciąż było blisko 750 tysięcy gospodarstw, do których nie odprowadzono energii elektrycznej.

Zdjęcie

Fragment sieci energetycznej we wsi Branków. Na słupie lampy oświetleniowe /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Fragment sieci energetycznej we wsi Branków. Na słupie lampy oświetleniowe
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:prąd