Na podstawie Dyrektywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie powołano 7 kwietnia 1975 r. Klub Twórców i działaczy Kultury "Kuźnica". Trzy tygodnie później nastąpiło oficjalne otwarcie siedziby klubu w Rynku Głównym 25.

Pomysł utworzenia klubu powstał w Komisji Kultury KW PZPR w Krakowie. Inicjatorami byli m.in. Tadeusz Hołuj, Zbigniew Siatkowski, Józef Klasa, Jan Broniek i Adam Ogorzałek. Za cel swojego działania uznano - jak głosił statut "skupienie na zasadzie dobrowolności twórców i działaczy kultury będących członkami PZPR, jak również osób bezpartyjnych, stojących na gruncie ideologii marksistowsko-leninowskiej".

12 lutego 1949 r. Początek socrealizmu w PRL-u. Konferencja Plastyków w Nieborowie

Totalitarna władza komunistów rozciągała się na wszystkie dziedziny życia – także na sztukę. Urabianiu artystów służyły spotkania i konferencje organizowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. czytaj więcej

Klub miał "upowszechniać linię ideowo-polityczną wyrosłą z tej ideologii w dziedzinie kultury i sztuki, stworzenie płaszczyzny stałego kontaktu środowisk twórczych Krakowa z działaczami partyjnymi a także inspirowanie działań kulturotwórczych na rzecz socjalistycznej ojczyzny". Kuźnica współdziałała z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych oraz Uniwersytetem Marksizmu i Leninizmu.

Pod koniec 1975 r. klub "Kuźnica" liczył 154 członków, a jego władze tworzyli: Tadeusz Hołuj (przewodniczący), Zbigniew Siatkowski i Adam Ogorzałek (wiceprzewodniczący) i Andrzej Pietsch (sekretarz). W skład prezydium wchodzili ponadto m.in. Jerzy Broszkiewicz, Józef Lipiec, Leszek Polony i Andrzej Witkowski.

Reklama

Od samego początku członkowie "Kuźnicy" przyznawali swoją nagrodę - "Kowadło" - w pierwszym roku działalności otrzymali je autorzy serialu telewizyjnego "Dyrektorzy" - Aleksander Minkowski, Andrzej Szypulski i Zbigniew Chmielewski. W latach późniejszych wyróżniono nimi m.in.: Andrzeja Wajdę, Ryszarda Kapuścińskiego (1979), Macieja Szumowskiego i zespół redakcyjny Gazety Krakowskiej (1981), Olgę Lipińską (1996), Jolantę Kwaśniewska (2002), Lucjana Motykę (2005).

Obecnie Krakowskie Stowarzyszenie Kuźnica zrzesza około 450 lewicowych intelektualistów, artystów i polityków. Od 1978 (z przerwami) wydaje periodyk "Zdanie".

AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza