Podczas warszawskiego zjazdu Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej 28 kwietnia 1976 roku powołano "wspólną organizację młodzieży pracującej". Nowy twór nazwano Związkiem Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

Zdjęcie

Fasada budynku Siedziby Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej przy ul. Smolnej w Warszawie /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Fasada budynku Siedziby Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej przy ul. Smolnej w Warszawie
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Już dzień później obrady rozpoczął I Zjazd Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W przyjętym statucie stwierdzono, że Związek "działa pod ideowym kierunkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniej siły narodu polskiego".

"Zaszczytnym obowiązkiem i prawem Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej jest przygotowanie swych najlepszych członków do wstąpienia w szeregi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej" - mówił statut organizacji, w której szeregach znalazło się nawet 5 milionów młodych (członków PZPR było ponad 3,1 mln).

Reklama

Podczas rzeczonego Kongresu Młodzieży Polskiej obecny był Edward Gierek. Jak stwierdził pierwszy sekretarz, zjednoczenie organizacji młodzieżowych "stwarza dogodne warunki dla rozwinięcia inicjatyw, energii i zdolności młodzieży w służbie socjalistycznej Polski".

Zdjęcie

Jedna z konferencji Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Jedna z konferencji Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza