W dniach 16-29 sierpnia 1930 roku pod Leningradem miał miejsce V Zjazd Komunistycznej Partii Polski. Jednym z postulatów było "samookreślenia się Górnego Śląska". Po tym hasłem komuniści rozumieli oderwanie tego obszaru od Polski.

Zdjęcie

Feliks Kon w Tymczasowym Komitecie Rewolucyjnym Polski odpowiadał za oświatę /FoKa /Agencja FORUM
Feliks Kon w Tymczasowym Komitecie Rewolucyjnym Polski odpowiadał za oświatę
/FoKa /Agencja FORUM

Honorowymi gośćmi zjazdu byli między innymi sekretarz Komitetu Leningradzkiego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) Siergiej Kirow, walczący po stronie bolszewików w 1920 roku polski komunista Józef Unszlicht czy niedoszły komisarz Polrewkomu Feliks Kon.

16 sierpnia 1938 r. Rozwiązanie Komunistycznej Partii Polski

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski - KPRP powstała z połączenia Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) oraz PPS-Lewicy w grudniu 1918. Zdelegalizowana w 1919 roku, w wojnie polsko- sowieckiej przy poparciu Armii Czerwonej chciała przejąć władzę w Polsce. Do Międzynarodówki... czytaj więcej

Obrady, w trakcie których referaty wygłosili sekretarz generalny KC KPP Julian Leszczyński-Leński, Saul Amsterdam-Henrykowski czy Jerzy Sochacki-Czeszejko, trwały krótko. Było to wyłom od wcześniejszej praktyki, spowodowany stalinowską doktryną "jednomyślności", w której nie było miejsca na obszerne dyskusje.

Reklama

Znakiem czasu i dominującej pozycji Józefa Stalina była również nieobecność na zjeździe KPP tak ważnych dla ruchu postaci, jak Adolf Warski czy Maria Koszutska. Powód? Jak to ujęto w jednej z komunistycznych broszur, mieli oni "prawicowo-oportunistyczne poglądy".

Zdominowana przez stalinowską myśl partia nie proponował nic innego ponad to, na co zezwalał sowiecki dyktator. Nic zatem dziwnego, że komuniści byli marginalnym ugrupowaniem w II Rzeczpospolitej i otwarcie uznawanym za partię antypaństwową.

Zresztą izolację pogłębiała sama KPP, określając parlamentarne spory opozycyjnego Centrolewu z blokiem sanacyjnym mianem "walk wewnętrznych w obozie faszystowskim". Polscy komuniści, zgodnie z poleceniem Stalina, socjaldemokratów określali mianem "socjalfaszystów", a ludowców jako "ludofaszystów".

W antypolskości jeszcze dalej posunięto się w kwestii granic II Rzeczpospolitej. Jak stwierdzono na zjeździe, "hasło samookreślenia Górnego Śląska, aż do oderwania od Polski, jest podstawowym hasłem w mobilizacji mas do walki przeciwko faszyzmowi".

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:KPP