Podczas spotkania w Gdańsku grupa młodych opozycjonistów skupionych wokół pisma "Bratniak" zdecydowała o utworzeniu Ruchu Młodej Polski. Ugrupowanie nawiązywało ideowo do prawicowej myśli politycznej, zwracając szczególną rolę na odzyskanie przez Polskę pełnej niepodległości.

Zdjęcie

Ruch Młodej Polski, demonstracja niepodległościowa na Placu Zwyciestwa, Warszawa, 11.11.1980 r. /Bogdan Łopieński /Agencja FORUM
Ruch Młodej Polski, demonstracja niepodległościowa na Placu Zwyciestwa, Warszawa, 11.11.1980 r.
/Bogdan Łopieński /Agencja FORUM

Wywodzili się ze środowiska młodzieży działającej w gdańskich liceach, a później w Duszpasterstwach Akademickich w Gdańsku. Ich nieformalnym liderem był Aleksander Hall.

Wśród 25 członków założycieli większość pochodziła z Trójmiasta: Piotr Bystrzanowski, Izabela Dutkiewicz, Zbigniew Dutkiewicz, Piotr Dyk, Danuta Grzelak, Grzegorz Grzelak, Ireneusz Gust, Zofia Kruszyńska - Gust, Aleksander Hall, Leszek Jankowski, Andrzej Jarmakowski, Dariusz Kobzdej, Magdalena Modzelewska, Arkadiusz Rybicki, Bożena Rybicka, Mirosław Rybicki, Jan Samsonowicz, Andrzej Słomiński, Gabriela Turzyńska. Sygnatariuszami deklaracji byli także Marek Jurek, Piotr Mierecki, Krzysztof Nowak i Edward Maliszewski (Poznań), Jacek Bartyzel (Łódź) oraz zamieszkały wówczas w Warszawie Maciej Grzywaczewski.

Reklama

Komunikat o założeniu RMP opublikowano w podziemnym piśmie "Bratniak" (1979, nr 18/4). Autorami "Deklaracji ideowej Ruchu Młodej Polski", ogłoszonej 18 sierpnia, byli: Aleksander Hall, Jacek Bartyzel, Arkadiusz Rybicki i Jan Samsonowicz.

"Ruch Młodej Polski (RMP) jest inicjatywą skupioną wokół pisma młodych "Bratniak" i konsekwencją coraz powszechniejszego przekonania, iż nieodzownym warunkiem odbudowy życia społecznego i politycznego w naszym kraju musi być ukształtowanie się i prezentacja społeczeństwu grup i środowisk politycznych. W państwach rządzonych demokratycznie obywatele mają możliwość dokonywania wyboru pomiędzy różnymi propozycjami urządzenia życia społecznego, polityki wewnętrznej i zagranicznej. Rywalizacja idei i programów odbywa się w sposób nieskrępowany, na oczach społeczeństwa, które ostatecznie rozstrzyga o jej wynikach." - napisali we wstępie Deklaracji.

Określili też obowiązki obywatelskie: "(...) każde nowe pokolenie musi na miarę swoich możliwości i warunków, w których przychodzi działać, wzbogacać dorobek poprzedników. Nie może ograniczyć się do czerpania z istniejącego dorobku. Jego zadaniem powinno być również tworzenie nowych wartości, otwieranie nowych perspektyw, podejmowanie problemów dotąd nie rozwiązanych. Zadanie to stoi również przed nami. Musimy je podjąć, aby móc przejąć naszą część odpowiedzialności za przyszłą Polskę".

Postawili przed sobą konkretne zadania: walkę o oblicze moralne społeczeństwa polskiego, obronę tożsamości kultury narodowej, upowszechnienie dostępu do wiedzy i informacji, współtworzenie polskiej myśli politycznej.

AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza