3 lutego 1931 r. Delegalizacja PPS-Lewicy

Środa, 3 lutego 2016 (00:00)

Będąca faktyczną przybudówką Komunistycznej Partii Polski i w konsekwencji Międzynarodówki Komunistycznej socjalistyczna Lewica została zdelegalizowana i zlikwidowana.

Zdjęcie

Przemawia Felicjan Składkowski. Zdjęcie z 1938 roku /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Przemawia Felicjan Składkowski. Zdjęcie z 1938 roku
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Trwający w dniach 1-2 lutego 1931 roku II Kongres radykalnej Polskiej Partii Socjalistycznej-Lewica zakończył się wejściem na salę obrad policji i aresztowaniem skrajnie lewicowych działaczy. Funkcjonariusze dysponowali bowiem dowodami na to, że PPS-Lewica w rzeczywistości kontrolowana jest przez Komunistyczną Partię Polski i Międzynarodówkę Komunistyczną.

3 lutego zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych Felicjana Składkowskiego zdelegalizowano PPS-Lewicę i zlikwidowano wszystkie komórki partii.

Reklama

Sterowanemu przez polskich komunistów i Komintern ugrupowaniu udowodniono finansowanie z nielegalnych źródeł oraz dążenie do obalenia legalnej władzy II Rzeczpospolitej.

Wojewodowie ostrzegali "przed należeniem do tej partii i przed braniem jakiegokolwiek udziału w jej działalności, jako organizacji wywrotowej".

"Polska Partia Socjalistyczna-Lewica kierowana i utrzymywana przez organizację komunistyczną przez cały czas swej działalności szerzyła hasła komunistyczne, dążąc do obalenia obecnego ustroju społecznego drogą zbrojną i do oderwania części ziem od całości Rzeczpospolitej. Zbrodnicza działalność partii została ujawniona w procesach prowadzonych przez sądy" - brzmiało obwieszczenie.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza