W małym miasteczku Mosina na terenie zaboru pruskiego 3 maja 1848 roku Jakub Krauthofer-Krotowski proklamował powstanie niepodległej Rzeczpospolitej Mosińskiej. Państwo to przetrwało sześć dni.

Zdjęcie

Jakub Krotowski-Krauthofer: Twórca Rzeczpospolitej Mosińskiej /Domena publiczna /Wikimedia
Jakub Krotowski-Krauthofer: Twórca Rzeczpospolitej Mosińskiej
/Domena publiczna /Wikimedia

Przypomnijmy, że wiosną 1848 roku tereny Wielkiego Księstwa Poznańskiego ogarnął bojowy niepodległościowy zryw, będący odzwierciedleniem ruchów wolnościowych w całej Europie.

Na przełomie kwietnia i maja owego roku, siły powstańcze dowodzone przez Ludwika Mierosławskiego potrafiły dwukrotnie pokonać regularną pruską armię (pod 30 kwietnia pod Miłosławiem i 2 maja pod Sokołowem).

Reklama

Jednym z uczestników tych wydarzeń był prawnik Jakub Krotowski-Krauthofer, który w kwietniu zmienił niemieckie nazwisko Krauthofer na polskie Krotowski, by w ten sposób pokazać przywiązanie do zniewolonej ojczyzny. To właśnie on 3 maja, po przybyciu wraz ze swoim oddziałem do Mosiny, gdzie urzędował już powstańczy Komitet Narodowy, proklamował powstanie Rzeczpospolitej, która od miejsca zdarzenia jest określana "Mosińską".

Na dokumencie proklamacji widniała pieczęć z wizerunkiem orła jagiellońskiego i napisem "Polska powstająca". Sam Krotowski-Krauthofer nie próżnował i wysłał oficjalne listy do władz zaborczych w Poznaniu z wezwaniem do posłuszeństwa rządzącym Rzeczpospolitą Mosińską.

Prusacy zareagowali na to dictum wysłaniem przeciwko powstańcom ośmiu kompanii piechoty, dwóch szwadronów kawalerii i czterech działa. Przeciwko regularnej armii zaborczej Polacy mogli wystawić ośmiuset słabo uzbrojonych powstańców.

W wyniku pruskiej akcji powstańcy doznali dwóch klęsk pod Rogalinem (8 maja) i pod Trzebawiem (9 maja). Tego też dnia powstańcy złożyli broń w Bardzie pod Wrześnią i podpisali akt kapitulacyjny. Tym samym Rzeczpospolita Mosińska po sześciu dniach przestała istnieć. Natomiast Krotowski-Krauthofer został uwięziony przez Prusaków.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza